Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-27
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 181                — 13755 —                Poz. 1221


1221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, o którym mowa w art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”;

2) członkom Komitetu Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy;

3) członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1—3 ustawy;

4) recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ustawy;

5) ekspertom, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy. § 2.

1. Członkowie Komitetu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 3 830 zł — przewodniczący Komitetu;

2) 3 630 zł — przewodniczący Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisji do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich, Komisji do spraw Grupy Nauk o Życiu oraz Komisji do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej;

3) 3 430 zł — członkowie Komitetu.

2. Członkowie Komitetu Polityki Naukowej w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 800 zł. § 3.

1. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 52 ust. 2 i 3 ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 520 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

1)

2. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 52 ust. 2 i 3 ustawy, pełniący funkcję przewodniczących tych zespołów otrzymują za udział w posiedzeniu zespołów wynagrodzenie w wysokości 650 zł. Wynagrodzenie to przysługuje również członkom zespołów prowadzącym posiedzenie w zastępstwie nieobecnych przewodniczących zespołów.

3. Przewodniczący oraz członkowie zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł albo za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą realizacji zadań określonych w art. 5 pkt 8 ustawy — wynagrodzenie w wysokości 500 zł. §

4. Recenzenci i eksperci za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii dotyczącej przyznania środków finansowych na naukę otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 360 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 9 i 13 ustawy;

2) 500 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 5—7 oraz pkt 10 i 11 ustawy;

3) 1 800 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 8 ustawy. §

5. Recenzenci i eksperci za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii dotyczącej rozliczenia środków finansowych na naukę otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 600 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 9 i 13 ustawy;

2) 800 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 5—7 oraz pkt 10 i 11 ustawy;

3) 3 500 zł — jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 8 ustawy. §

6. Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań realizowanych ze środków finansowych na naukę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1 050 zł — za kontrolę realizacji zadań, o których mowa w art. 5 pkt 9 i 13 ustawy;

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1226 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1225 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1224 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1222 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1220 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1219 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1218 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Zakup komputera jako pomocy naukowej a podatek

  Zamierzam w bieżącym roku zakupić komputer. Aktualnie studiuję i czy mogę odliczyć od podatku zakup komputera jako pomocy naukowej?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1070

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-06 poz. 1214

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-03 poz. 1343

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1197

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.