Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1244 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-06
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:2010-10-21
Data obowiązywania:2010-10-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1244 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 186                — 14002 —                Poz. 1244


1244

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1549 oraz z 2009 r. Nr 113, poz. 937) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 367,1385 ha, położone na terenie miast: Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Ostrów Wielkopolski, Piechowice, Zgorzelec oraz gmin: Dobroszyce, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Nowogrodziec, Prusice i Żmigród.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości: a) skreśla się opis granic i terenu Podstrefy Kowary, b) w Podstrefie Lubań opisy granic i terenów Kompleksów: 2 i 3 otrzymują brzmienie: „Kompleks 2 Obręb ewidencyjny IV, arkusze mapy nr: 8 i 9 Granica biegnie od punktu nr 17, stanowiącego południowy narożnik działki nr 7 (ul. Gazowa), w kierunku południowym wzdłuż terenu kolejowego — stacja PKP Lubań przez punkty nr: 18—41 do punktu nr 42 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/45. W punkcie nr 42 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 43, 44 i 45 do punktu nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr

47. Stąd biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 48 i 49 do punktu nr 50, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr

51. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 52—58 do punktu nr

59. Tu załamuje się na wschód i dochodzi do punktu nr 60, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 61 i 62 do punktu nr 63 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/16. W punkcie nr 63 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 64, gdzie zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 65 dochodzi do punktu nr

66. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr

67. Z punktu nr 67 biegnie przez punkt nr 68 wschodnią stroną ul. Kościuszki do punktu nr

69. Z punktu nr 69 biegnie na wschód przez punkty nr: 70 i 71 do punktu nr 72, położonego u zbiegu granic działek nr: 16/8, 16/21 i 16/35, po czym zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 73 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 16/21, 16/44 i 16/35. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr: 74 i 75 do punktu nr 76 zlokalizowanego u zbiegu granic działek nr: 16/14, 16/42 i 2 (ul. Kościuszki). Następnie biegnie wschodnią stroną ul. Kościuszki przez punkt nr 77 do punktu nr 78, położonego u zbiegu granic działek nr: 15, 16/43 i 2 (ul. Kościuszki), gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 79 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 16/40, 15 i 7 (ul. Gazowa). Dalej biegnie południową stroną ul. Gazowej do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny I, arkusz mapy nr 7 Granica biegnie od punktu nr 80, położonego u zbiegu granic działek nr: 20, 18 (droga) i 14 (ul. Wrocławska), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Wrocławskiej do punktu nr 81 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 14 (ul. Wrocławska), 1 (tor kolejowy) i

20. W punkcie nr 81 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 1 (tor kolejowy) i 20 do punktu nr 82 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr

20. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 20 i 18 (droga) do punktu nr 80, od którego rozpoczęto opis.”, c) w Podstrefie Jawor opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 2 Obręb ewidencyjny 6 Przemysłowy, arkusz mapy nr 2 Granica biegnie od punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 97/2 (droga/ul. Kuziennicza), 211/1 i 25/2, w kierunku zachodnim wzdłuż ul. Kuzienniczej (działka nr 97/2) do punktu nr 20 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 97/2, 23/8 i 25/2. W punkcie nr 20 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 21 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 23/8, 23/11 i 25/2. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 22 położonego u zbiegu granic działek nr: 23/8, 23/10 i 23/11. Z punktu nr 22 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 23 położonego u zbiegu granic działek nr: 23/10, 23/11 i

19. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 24 znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 19, 25/2 i 211/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1244 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1252 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1251 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1250 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1249 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1248 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1247 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1246 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1245 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 695

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 930

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 687

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.