Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1404 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-12
Data wydania:2010-11-05
Data wejscia w życie:2010-11-12
Data obowiązywania:2010-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1404 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 213                — 15126 —                Poz. 1404


1404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2010 r. Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. Stawka płatności cukrowej za 2010 r. wynosi 50,42 zł na 1 tonę buraków cukrowych. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1404 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1406 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1405 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1403 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1402 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności obszarowej za 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1401 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1400 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1399 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1398 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1397 z 20102010-11-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1396 z 20102010-11-12

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1395 z 20102010-11-12

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Przedawnienie zobowiązań podatkowych

  Urząd skarbowy wszczął kontrolę podatkową za jeden miesiąc roku 2006. Inicjatywą pochodziła od mojego kontrahenta, który przegrał proces o zapłatę. Interesy z (...)

 • Przelew jako forma zapłaty

  Czy jakaś ustawa precyzuje pojęcie "termin płatności" w przypadku przelewu? Czy oznacza to fizyczne otrzymanie pieniędzy przez sprzedającego, czy termin wysłania pieniedzy (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Wymagalność wierzytelności

  Co to są wierzytelności wymagalne, a co to są wierzytelności niewymagalne?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.