Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-12-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 230                — 15813 —                Poz. 1521


1521

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Głosowanie w dniu 21 listopada 2010 r.


1. Wybierano łącznie 2 479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 7 775 kandydatów zgłoszonych przez 4 907 komitetów wyborczych, w tym w 302 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.

2. Uprawnionych do głosowania było 30 609 055 osób.

3. Karty do głosowania wydano 14 496 560 wyborcom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 14 482 676 wyborców, to jest 47,32 % uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 14 242 229, to jest 98,34 % ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 240 447, to jest 1,66 % ogólnej liczby głosów oddanych. Rozdział 2 Ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r.

1. Wybierano łącznie 728 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 1 456 kandydatów zgłoszonych przez 1 094 komitety wyborcze.

2. Uprawnionych do głosowania było 12 141 463 osób.

3. Karty do głosowania wydano 4 289 148 wyborcom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 4 287 449 wyborców, to jest 35,31 % uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 4 241 177, to jest 98,92 % ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 46 272, to jest 1,08 % ogólnej liczby głosów oddanych. Rozdział 3 Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wybierano łącznie 2 479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:

1) wójtów i burmistrzów w 2 152 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego: a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 2 152 wójtów i burmistrzów, b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 572 wójtów i burmistrzów;

2) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 262 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego: a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 262 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 124 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

3) prezydentów miast w 65 miastach na prawach powiatu, z tego: a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 65 prezydentów miast, b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 32 prezydentów miast.

2. Wybrano łącznie 2 469 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, z czego:

1) wójtów i burmistrzów w 2 143 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z tego: a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 1 571 wójtów i burmistrzów, b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 572 wójtów i burmistrzów;

2) wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 261 gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z tego: a) w głosowaniu w dniu 21 listopada 2010 r. 137 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, b) w ponownym głosowaniu w dniu 5 grudnia 2010 r. 124 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Udział w przetargu wójta, burmistrza, prezydenta

  W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami brak jest ograniczeń dotyczących nabywania nieruchomości przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów (...)

 • Oświadczenie majątkowe dyrektora biblioteki

  Pani X jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Czy jest zobligowana przepisami prawa do złożenia oświadczenia majątkowego?

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 92 poz. 1066

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-14 poz. 1683

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1593

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych na obszarze kraju w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 9 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2010-2014

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-29 poz. 1586

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.