Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 124 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-15
Data wydania:2010-02-09
Data wejscia w życie:2010-02-15
Data obowiązywania:2010-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 124 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 24                — 2135 —                Poz. 124


124

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Wojciech Hermeliński, Marek Kotlinowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,


protokolant: Krzysztof Zalecki,

sem art. 87 ust. 3 tej ustawy, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji, or ze ka : Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy, j e s t n i e zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Rzepliński Wojciech Hermeliński Marek Kotlinowski Ewa Łętowska Marek Mazurkiewicz

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 lutego 2010 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, czy art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystywania w sytuacjach, kiedy przeznaczenie nieruchomości było określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z uwagi na upływ terminu określonego przepi-

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 124 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 125 z 20102010-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r. sygn. akt SK 10/09

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 123 z 20102010-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 122 z 20102010-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 121 z 20102010-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-20 poz. 874

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-43-2010 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2010 nr 98 poz. 1140

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2010 r. nr 1131-42-2010 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 371

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski 2010 nr 17 poz. 180

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2010 r. nr 1130-6-10 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.