Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-01-14
Data wydania:2009-12-07
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 4                — 674 —                Poz. 22


22

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 297), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 11 maja 2009 r. wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z art. 17 ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 19 czerwca 1986 r. Zgodnie z art. 17 ust. 4 konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 30 czerwca 2009 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:


1) Następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Chorwacji Królestwo Danii Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Królestwo

1 Stosuje

Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Republika Węgierska

19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r. 3 maja 1989 r. 3 stycznia 2006 r. 19 lutego 2008 r. 19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r.

9 października 2008 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej2 19 czerwca 1986 r. Republika Włoska 19 czerwca 1986 r.

2) Podczas składania dokumentu ratyfikacyjnego Królestwo Szwecji złożyło następującą deklarację: Deklaracja: „Szwecja zakłada, że akapit 1 artykułu 8 nie wprowadza żadnego ograniczenia co do możliwości wykorzystywania przez Szwecję produktów opracowanych i przetworzonych przez EUMETSAT w rutynowej współpracy z państwami trzecimi.” Déclaration: „Le Suède présume que la section 1 de l’article 8 n’implique aucune restriction pour les possibilités de la Suède d’utiliser les produits développés et traités par EUMETSAT dans une coopération de développement normal avec un Etat tiers.”. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

2

29 grudnia 1993 r. 19 czerwca 1986 r. 8 grudnia 2006 r. 19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r. 28 czerwca 1988 r. 19 czerwca 1986 r. 19 czerwca 1986 r. 9 lipca 2002 r. 26 maja 2009 r. 19 czerwca 1986 r.

Niderlandów1

się do terytorium Królestwa w Europie.

Stosuje się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz do terytoriów znajdujących się pod protektoratem terytorialnym Wielkiej Brytanii, położonych w regionie stosowania konwencji.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 22 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 20102010-01-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 20102010-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 20102010-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009-2012, podpisanym w Sopocie dnia 1 września 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 20102010-01-14

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2009-2012, podpisany w Sopocie dnia 1 września 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 20102010-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 20102010-01-14

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisane w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 21 z 20102010-01-14

  Konwencja w sprawie ustanowienia europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzona w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 245

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-11 poz. 503

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-24 poz. 76

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-12 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 967

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.