Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 424 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-22
Data wydania:2010-04-22
Data wejscia w życie:2010-04-22
Data obowiązywania:2010-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 424 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 66                — 5720 —                Poz. 424


424

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) w związku z postanowieniami Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów senator Janiny Fetlińskiej, wybranej w okręgu wyborczym nr 15, oraz senator Krystyny Bochenek, wybranej w okręgu wyborczym nr 30, stanowi się, co następuje: §


1. Zarządzam wybory uzupełniające:

1) w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku,

2) w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30 obejmującym obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach — do mandatów, których wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. §

2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia. §

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. (poz. 424)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. W WOJEWÓDZTWACH: MAZOWIECKIM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PŁOCKU I ŚLĄSKIM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 30 Z SIEDZIBĄ OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH Data wykonania czynności wyborczych 1 do dnia 29 kwietnia 2010 r. do dnia 1 maja 2010 r.

Treść czynności wyborczych 2 — podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych nr 15 i nr 30 — zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: — przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora, — przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców — powołanie okręgowych komisji wyborczych 2400 — zgłaszanie kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania — podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych — powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych

do dnia 3 maja 2010 r. do dnia 11 maja 2010 r. do godz. do dnia 21 maja 2010 r.

do dnia 30 maja 2010 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 424 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 426 z 20102010-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 425 z 20102010-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 423 z 20102010-04-22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 422 z 20102010-04-22

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 421 z 20102010-04-22

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 924

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 44

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 6

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 100 poz. 1013

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.