Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 582 z 2011 - Strona 33

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-17
Data wydania:2011-04-19
Data wejscia w życie:2011-06-01
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 582 z 2011 - Strona 33


Strona 33 z 57

Dziennik Ustaw Nr 100                — 5858 —                Poz. 582


13) organizować prace związane z montażem instalacji gazowych, instalacji zbiornikowych i przemysłowych;

14) klasyfikować urządzenia gazowe;

15) klasyfikować palniki gazowe oraz wyjaśniać zasadę ich działania;


16) charakteryzować budowę, warunki montażu i eksploatacji urządzeń gazowych;

17) montować i uruchamiać urządzenia gazowe;

18) rozróżniać rodzaje gazomierzy;

19) określać warunki lokalizacji gazomierzy;

20) wykonywać montaż i demontaż gazomierzy;

10) technologie wykonywania instalacji gazowych;

11) urządzenia gazowe;

12) palniki gazowe;

13) kotły gazowe, instalacje kotłowe;

14) kotłownie na paliwo gazowe;

15) montaż, uruchamianie oraz ocena stanu technicznego urządzeń gazowych;

16) gazomierze: klasyfikacja, zasada działania;

17) montaż i demontaż gazomierzy;

21) przestrzegać zasad magazynowania i transportu gazu płynnego;

22) oceniać zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją techniczną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;

23) przeprowadzać próby szczelności instalacji gazowych;

24) przygotowywać instalacje gazowe do odbioru technicznego;

25) uruchamiać instalacje gazowe;

26) określać warunki i sposoby wentylacji pomieszczeń oraz odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;

27) określać wymagania, jakie powinny spełniać kotłownie gazowe;

28) dokonywać przeglądów technicznych instalacji gazowych;

29) wykonywać czynności związane z konserwacją oraz naprawą instalacji i urządzeń gazowych;

30) obliczać koszty wykonania instalacji gazowych;

31) montować instalacje do monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

2. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

ww

1) obiekty budowlane i ich elementy;

2) materiały budowlane;

3) rodzaje instalacji budowlanych;

4) rodzaje i elementy instalacji gazowej;

5) materiały stosowane do montażu instalacji gazowych;

6) warunki techniczno-prawne wykonywania instalacji gazowych oraz lokalizacji urządzeń gazowych w pomieszczeniach;

7) dokumentacja techniczna, normy, instrukcje oraz wytyczne wykonania i odbioru instalacji gazowych;

w. rcl

.go

24) wentylacja pomieszczeń;

1. Cele kształcenia

18) zasady magazynowania i transportu gazów płynnych;

19) instalacje na gaz płynny i instalacje zbiornikowe;

20) przemysłowe instalacje gazowe;

21) próby szczelności instalacji gazowych;

22) odbiór techniczny instalacji gazowych;

23) warunki techniczne eksploatacji instalacji gazowych;

25) zasady odprowadzania spalin z urządzeń gazowych;

26) przeglądy techniczne instalacji gazowych;

27) konserwacja oraz naprawa instalacji i urządzeń gazowych;

28) koszty wykonania instalacji gazowych;

29) urządzenia gazometryczne, instalacje do monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) rozróżniać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;

3) sporządzać budżet i planować rozwój przedsiębiorstwa;

4) opracowywać plan marketingowy;

5) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;

6) sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia;

7) sporządzać dokumenty niezbędne do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;

v.p l

12) wykonywać prace z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej związane z montażem instalacji gazowych;

8) organizacja robót montażowych;

9) sprzęt i narzędzia stosowane w pracach instalacyjnych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 582 z 2011 - Strona 33 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 20112011-11-16

    Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.