Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 624 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-25
Data wydania:2011-03-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 624 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 107                — 6155 —                Poz. 624


624

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 824), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 23 września 2010 r., wyżej wymienione poprawki. Zgodnie z art. XXVIII Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.:


1. Poprawka dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym weszła w życie dnia 3 marca 2011 r.,

2. Poprawka dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego weszła w życie dnia 18 lutego 2011 r. Poprawki weszły w życie w wyżej wymienionych datach w stosunku do wszystkich stron Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, w tym również w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz wykaz jej stron ogłoszone są w M. P. z 2010 r. Nr 36, poz. 501 i 502.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 624 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 625 z 20112011-05-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Nr 107, poz. 623 z 20112011-05-25

  Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 824

  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-25 poz. 623

  Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawka do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotycząca rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjęta przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-29 poz. 1055

  Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 36 poz. 502

  Oświadczenie rządowe z dnia 11 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, podpisanej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 1

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.