Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 682 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-08
Data wydania:2011-06-07
Data wejscia w życie:2011-06-08
Data obowiązywania:2011-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 682 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 117                — 7120 —                Poz. 682


682

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz.  U. z  2010  r. Nr  176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarządza się, co następuje: § 


1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim. § 

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 7 sierpnia 2011 r. § 

3. Dni, w  których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. (poz. 682)

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynności wyborczej 2

Lp. 1 1

Treść czynności wyborczej 3

w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha do 22 czerwca 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w  formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na prezydenta — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w  formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o  przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

2

3 4 5 6 7

do 27 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. do 13 lipca 2011 r. (do godz. 2400) do 15 lipca 2011 r. do 18 lipca 2011 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 682 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 686 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 685 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 684 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 683 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 681 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych" na lata 2010 - 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 680 z 20112011-06-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych" na lata 2010 - 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 679 z 20112011-06-08

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 678 z 20112011-06-08

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 677 z 20112011-06-08

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 676 z 20112011-06-08

  Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Definicja wyborów proporcjonalnych

  Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

 • Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

  Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-19 poz. 1852

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 901

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1951

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Polanka Wielka w województwie małopolskim.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 462

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1304

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.