Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1019 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-19
Data wydania:2011-05-29
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1019 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 172                — 10066 —                Poz. 1019


1019

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1462) dnia 8 lutego 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymienioną Konwencję. Zgodnie z  art.  34 zdanie pierwsze Konwencji weszła ona w życie dnia 20 kwietnia 2006 r. Zgodnie z art. 34 zdanie drugie Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ona w życie dnia 16 sierpnia 2011 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:


1) następujące państwa stały się stronami Konwencji, składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach: Islamska Republika Afganistanu 30 marca 2009 r. Republika Albanii Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna Królestwo Arabii Saudyjskiej Republika Argentyńska Republika Armenii Republika Austrii Republika Azerbejdżanu Ludowa Republika Bangladeszu Barbados Królestwo Belgii Belize Republika Białorusi Królestwo Bhutanu Bośnia i Hercegowina Republika Botswany Federacyjna Republika Brazylii Republika Bułgarii Burkina Faso Republika Burundi Republika Chile 4 kwietnia 2006 r. 15 marca 2004 r. 10 stycznia 2008 r. 9 sierpnia 2006 r. 18 maja 2006 r. 9 kwietnia 2009 r. 18 stycznia 2007 r. 11 czerwca 2009 r. 2 października 2008 r. 24 marca 2006 r. 4 grudnia 2007 r. 3 lutego 2005 r. 12 października 2005 r. 23 lutego 2009 r. 1 kwietnia 2010 r. 1 marca 2006 r. 10 marca 2006 r.

1)

Chińska Republika Ludowa1) Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czadu Republika Czarnogóry Republika Czeska Królestwo Danii2) Republika Dominikańska Wspólnota Dominiki Republika Dżibuti Arabska Republika Egiptu Republika Ekwadoru Państwo Erytrea Republika Estońska Federalna Demokratyczna Republika Etiopii Republika Wysp Fidżi Republika Filipin Republika Francuska Republika Gabońska Republika Grecka Grenada Gruzja Republika Gwatemali Republika Gwinei Republika Gwinei Równikowej Republika Haiti Królestwo Hiszpanii Republika Hondurasu Republika Indii Republika Indonezji Republika Iraku Islamska Republika Iranu Republika Islandii Jamajka

2 grudnia 2004 r. 28 lipca 2005 r. 24 lutego 2006 r. 17 czerwca 2008 r. 14 września 2009 r. 18 lutego 2009 r.

30 października 2009 r. 2 października 2006 r. 5 września 2005 r. 30 sierpnia 2007 r. 3 sierpnia 2005 r. 13 lutego 2008 r. 7 października 2010 r. 27 stycznia 2006 r. 24 lutego 2006 r. 19 stycznia 2010 r. 18 sierpnia 2006 r. 11 lipca 2006 r. 18 czerwca 2004 r. 3 stycznia 2007 r. 15 stycznia 2009 r. 18 marca 2008 r. 25 października 2006 r. 20 lutego 2008 r. 17 czerwca 2010 r. 17 września 2009 r. 25 października 2006 r. 24 lipca 2006 r. 9 września 2005 r. 15 października 2007 r. 6 stycznia 2010 r. 23 marca 2006 r. 23 listopada 2005 r. 27 września 2010 r.

Wielonarodowe Państwo Boliwia 28 lutego 2006 r.

21 lipca 2006 r. 25 sierpnia 2006 r. 10 grudnia 2008 r.

Zgodnie z notyfikacją złożoną w dniu 6 stycznia 2005 r. powyższa Konwencja ma zastosowanie również wobec Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

2) Konwencja nie ma zastosowania wobec Wysp Owczych i Grenlandii.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1019 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1028 z 20112011-08-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1027 z 20112011-08-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1026 z 20112011-08-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1025 z 20112011-08-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1024 z 20112011-08-19

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1023 z 20112011-08-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzoną we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1022 z 20112011-08-19

  Umowa w sprawie zmiany Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 25 czerwca 2008 r. i w Brukseli dnia 27 listopada 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1021 z 20112011-08-19

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1020 z 20112011-08-19

  Porozumienie w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III), podpisane w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1018 z 20112011-08-19

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-30 poz. 1462

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1018

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 850

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-18 poz. 306

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 208

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o przywilejach i immunitetach Organizacji, sporządzonej w Paryżu dnia 16 stycznia 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.