Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1031 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-22
Data wydania:2011-08-03
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1031 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 173                — 10136 —                Poz. 1031


1031

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa Na podstawie art. 208 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004  r. Nr  241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Limity świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa wynoszą nie więcej niż:

1)

1) 400 nieruchomości (budynków lub ich części) — na potrzeby organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego wykonujących zadania związane z  prowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

2) 90 pojazdów samochodowych oraz 30 przyczep i 30 maszyn wraz z niezbędnym wyposażeniem — na potrzeby jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania zwalczania klęsk żywiołowych i  likwidacji ich skutków. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  277, poz.  2742, z  2005  r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  107, poz.  732 i  Nr  176, poz.  1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz.  1474 i  Nr  219, poz.  1706, z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz. 745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1031 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1037 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1036 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1035 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1034 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1033 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, na których można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1032 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1030 z 20112011-08-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1029 z 20112011-08-22

  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.