Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1141 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-14
Data wydania:2011-09-13
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1141 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 192                — 11106 —                Poz. 1141


1141

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Na podstawie art.  2 ust.  5 ustawy z  dnia 10 października 2002  r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.  U. Nr  200, poz.  1679, z  2004  r. Nr  240, poz.  2407 oraz z  2005  r. Nr  157, poz.  1314) zarządza się, co następuje: §


1. Od dnia 1 stycznia 2012 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1500 zł. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1141 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 192, poz. 1142 z 20112011-09-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

zamów dokument

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Zajęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Pracownik otrzymał decyzję komornika o zajęciu wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy komornik może zająć (...)

 • Zajęcie wynagrodzenia pracowniczego

  Mój pracownik otrzymał informację o zajęciu wynagrodzenia. Wynagrodzenie podlega zajęciu w wysokości 1/2 wynagrodzenia, przy czym wolna od zajęcia jest kwota najniższego (...)

 • Własna firma, umowa o pracę i składki ZUS

  Czy muszę odprowadzać składkę do ZUS, jeśli pomimo prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony w innej firmie na czas nieokreślony na podstawie umowy (...)

 • Dobrowolne potrącanie należności z wynagrodzenia

  Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę od 02.01.2007 r. z wynagrodzeniem minimalnym 936 zł. W firmie pracownicy są ubezpieczani grupowo na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-17 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 492

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 709

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.