Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1437 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-10
Data wydania:2011-10-18
Data wejscia w życie:2011-11-10
Data obowiązywania:2011-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1437 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 240                — 13967 —                Poz. 1437


1437

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Piotr Tuleja — przewodniczący, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz — sprawozdawca, Andrzej Rzepliński,


protokolant: Krzysztof Zalecki,

z  2010  r. Nr  90, poz.  593, Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz.  1578 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  654 i  Nr  171, poz.  1016), w  brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007  r., je st zgodny z  art.  70 ust.  2 w  związku z art. 2, a także z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ni e j es t nie zgodny z art. 65 ust. 2—5 Konstytucji. Ponadto posta na wia : a) na podstawie art.  39 ust.  1 pkt 2 w  związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz.  638, z  2001  r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz. 654) umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności z Konstytucją rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z  dnia 24 maja 2004  r. w sprawie kierowania i udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w związku z pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką (Dz. U. Nr 135, poz. 1451) wobec cofnięcia wniosku, b) na podstawie art.  39 ust.  1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

po rozpoznaniu, z  udziałem skarżącego oraz Sejmu, Ministra Obrony Narodowej i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 października 2011 r., skargi konstytucyjnej Łukasza Wójcika o  zbadanie zgodności:

1) art.  54 ust.  1 ustawy z  dnia 11 września 2003  r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007  r., z  art.  2 w  związku z art. 7, art. 65 w związku z art. 31, art. 32 i art. 70 ust. 2 Konstytucji,

2) § 15, § 16 i  § 17 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kierowania i  udzielania pomocy żołnierzom zawodowym w  związku z  pobieraniem przez nich nauki oraz ustalania równowartości kosztów poniesionych w związku z nauką (Dz. U. Nr 135, poz. 1451) z art. 2, art. 7 w związku z art. 92 ust. 1 oraz art. 84 Konstytucji, o rz eka: Art.  54 ust.  1 ustawy z  dnia 11 września 2003  r. o  służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U.

Piotr Tuleja Adam Jamróz Teresa Liszcz Marek Kotlinowski Andrzej Rzepliński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1437 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.