Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1517 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-23
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1517 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 252                — 14674 —                Poz. 1517


1517

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


1)

§ 

1. Określa się normy szacunkowe dochodu z  działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2012 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i  Nr  257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, poz.  887, Nr  168, poz.  1006, Nr  178, poz.  1059, Nr  197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z  działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1517 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1519 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1518 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1516 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1515 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1514 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1513 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1512 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.