Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 140 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-08
Data wydania:2011-02-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 140 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 27                — 1878 —                Poz. 140


140

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 lutego 2011 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 3034 jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) w załączniku nr 3 w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych w tabeli po wierszu: BE5 jeżeli sprawozdania cząstkowe w danym roku są zgodne co do zakresu i rodzaju danych ze sprawozdaniami o większym zakresie czasowym, to można akta spraw w zakresie sprawozdawczości cząstkowej zakwalifikować do kategorii B5


Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu

powinien być wiersz w brzmieniu: 3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu A

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 140 z 2011 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Wykaz zawodów w szczególnym charakterze

  Gdzie znajdę wykaz zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, które uprawniają do wcześniejszej emerytury?

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Odsetki od zaległego wynagrodzenia

  Ile może wynosić oprocentowanie zaległych wypłat, odprawy i odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia jeśli były pracodawca zalega z wypłatą tych należności? (...)

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.