Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 156 z 2011 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-11
Data wydania:2011-02-07
Data wejscia w życie:2011-02-12
Data obowiązywania:2011-02-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 156 z 2011 - Strona 8


Strona 8 z 57

Dziennik Ustaw Nr 31                — 2411 —                Poz. 156


§

34. Funkcjonariusze noszą oznaki służby:

1) oznaka w kształcie koła i jej lustrzane odbicie są noszone na kołnierzu munduru i kołnierzu płaszcza wyjściowego zimowego;

2) oznaka w kształcie tarczy jest noszona na prawym rękawie koszul służbowych, wiatrówki, swetra, kurtki całorocznej, kurtki munduru polowego, kurtki polowej i umundurowania taktycznego;


3) oznaka w kształcie półkolistym jest noszona na prawym rękawie munduru i płaszcza wyjściowego zimowego. § 35.

1. Znak identyfikacyjny imienny funkcjonariusze noszą na prawej stronie piersi na okryciach wierzchnich kurtki munduru wyjściowego i koszuli wyjściowej letniej.

2. Znak identyfikacyjny numeryczny funkcjonariusze noszą na prawej stronie piersi na okryciach wierzchnich przedmiotów mundurowych i przedmiotów wyposażenia polowego, z wyłączeniem kurtki munduru wyjściowego, kurtki całorocznej, koszuli wyjściowej letniej oraz płaszczy.

3. Znak identyfikacyjny funkcyjny:

1) w formie opaski, jest zakładany na lewy rękaw, z umocowaniem pod pagonem kurtki całorocznej, kurtki munduru polowego i kurtki polowej;

2) w formie plakietki, jest przypinany na guzik pod klapę lewej górnej kieszeni kurtki munduru służbowego, koszul służbowych, swetra i wiatrówki letniej.

4. Znak identyfikacyjny przewodnika psa jest umiejscowiony centralnie na kieszeni plecaka polowego.

2. Na kurtkach mundurów służbowych, wiatrówce, koszuli służbowej letniej i służbowej oraz koszuli wyjściowej letniej zamiast pełnych odznak orderów i odznaczeń nosi się tylko baretki. §

37. Odznaki, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.2)), nosi się powyżej lewej górnej kieszeni i jej klapy munduru, wiatrówki, koszuli służbowej letniej i służbowej oraz koszuli wyjściowej letniej. § 38.

1. Funkcjonariusz otrzymuje umundurowanie oraz wyposażenie polowe według norm.

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do otrzymania więcej niż jednej normy powtarzające się w tych normach przedmioty wydaje się na podstawie tylko jednej korzystniejszej normy.

3. Umundurowanie wydane funkcjonariuszowi w okresie służby przygotowawczej, po mianowaniu do służby stałej, jest zaliczane na poczet bieżącej należności. §

39. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy wzorów umundurowania i wyposażenia polowego wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do wyczerpania zapasów magazynowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r. §

40. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2011 r.3) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

2)

§ 36.

1. Ordery i odznaczenia oraz ich miniaturki, baretki, rozetki i wstążeczki nosi się zgodnie z § 15—30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm.1)).

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 196, poz. 1445, z 2007 r. Nr 53, poz. 353 i Nr 151, poz. 1075 oraz z 2010 r. Nr 221, poz. 1448.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad ich zwrotu (Dz. U. Nr 121, poz. 1004), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. (poz. 156)

Załącznik nr 1

NORMY MATERIAŁÓW NA SZYCIE UMUNDUROWANIA Tabela nr 1

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 156 z 2011 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 158 z 20112011-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 157 z 20112011-02-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 155 z 20112011-02-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 154 z 20112011-02-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 153 z 20112011-02-11

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-01 poz. 1295

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.