Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 468 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-04-22
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 468 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 85                — 5250 —                Poz. 468


468

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 371) § 4 powinien mieć brzmienie: „§


4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 8, w zakresie dotyczącym § 16 ust. 8 i 9, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 468 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 458 z 20112011-04-23

  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 467 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 466 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 465 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 464 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 463 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 462 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 461 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 460 z 20112011-04-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 459 z 20112011-04-22

  Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 457 z 20112011-04-22

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja wykrycia błędu

  Jak należy rozumieć określenie "wykrycie błędu", występujące w Art. 88 par.2 Kodeksu cywilnego? Proszę o podanie przykładów.

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Apelacja od nakazu zapłaty

  Otrzymałem wyrok nakazowy na dłużnika (byłem w sprawie powodem). Jednak w wyroku są nieprawidłowo obliczone odsetki. Czy mogę kierując sprawę do komornika automatycznie (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.