Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 720 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-26
Data wydania:2012-06-21
Data wejscia w życie:2012-07-01
Data obowiązywania:2012-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 720 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 720

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Na podstawie art. 9 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 108, poz. 705) załącznik do statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Znosi się Oddział Regionalny „Mazowsze” w Warszawie.

2. Właściwość miejscową Oddziału Regionalnego „Mazowsze” w Warszawie przejmują:

1) w zakresie województwa łódzkiego – Oddział Regionalny w Bydgoszczy;

2) w zakresie województwa mazowieckiego – Oddział Regionalny w Lublinie, Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Oddział Regionalny w Warszawie;

3) w zakresie województwa podlaskiego – Oddział Regionalny w Olsztynie.

3. Mienie będące we władaniu znoszonego oddziału lub oddziału, którego właściwość ulega zmianie, zostanie przejęte odpowiednio przez oddziały regionalne, które ze względu na położenie tego mienia stały się właściwe miejscowo po dniu wejścia w życie rozporządzenia. § 3.

1. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w tym egzekucyjnych w administracji, dotychczas prowadzone przez znoszony oddział regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przejmują oddziały regionalne Wojskowej Agencji Mieszkaniowej właściwe rzeczowo i miejscowo, określone w załączniku do statutu.

2. Zobowiązania i wierzytelności znoszonego oddziału stają się z dniem wejścia w życie rozporządzenia zobowiązaniami i wierzytelnościami właściwych miejscowo oddziałów regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 720

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. (poz. 720)

WYKAZ ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ ICH WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA Lp. 1 Nazwa oddziału 2 Nazwa województwa 3 kujawsko-pomorskie łódzkie Oddział Regionalny w BYDGOSZCZY Nazwa miasta, powiatu i gminy 4 wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa miasta na prawach powiatu Łódź i Skierniewice powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, rawski, skierniewicki, zduńskowolski i zgierski miasto na prawach powiatu Płock powiaty: gostyniński i płocki gmina Debrzno w powiecie człuchowskim powiaty: chodzieski, pilski i złotowski, z wyłączeniem gmin Jastrowie i Okonek miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem gminy Debrzno w powiecie człuchowskim powiat sławieński miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, wieluński i wieruszowski wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa miasta na prawach powiatu Radom i Siedlce powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, radomski, siedlecki, sokołowski, szydłowiecki i zwoleński, gmina Trojanów w powiecie garwolińskim wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa miasto na prawach powiatu Ostrołęka powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski i żuromiński

1

mazowieckie pomorskie wielkopolskie pomorskie

2

Oddział Regionalny w GDYNI zachodniopomorskie łódzkie

3

Oddział Regionalny w KRAKOWIE

małopolskie śląskie świętokrzyskie lubelskie mazowieckie

4

Oddział Regionalny w LUBLINIE

podkarpackie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie

5

Oddział Regionalny w OLSZTYNIE

Dziennik Ustaw 1 2 łódzkie 6 Oddział Regionalny w POZNANIU wielkopolskie 3

–3– 4 powiat sieradzki

Poz. 720

miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów: chodzieskiego, pilskiego i złotowskiego gminy Jastrowie i Okonek w powiecie złotowskim miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatów sławieńskiego i myśliborskiego miasto stołeczne Warszawa na prawach powiatu powiaty: garwoliński, z wyłączeniem gminy Trojanów, grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, żyrardowski miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa, z wyłączeniem powiatu głogowskiego i gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa powiat głogowski gmina Osiecznica w powiecie bolesławickim wszystkie miasta na prawach powiatu i powiaty wchodzące w skład województwa powiat myśliborski

wielkopolskie 7 Oddział Regionalny w SZCZECINIE zachodniopomorskie

mazowieckie 8 Oddział Regionalny w WARSZAWIE dolnośląskie 9 Oddział Regionalny we WROCŁAWIU

opolskie dolnośląskie

10

Oddział Regionalny w ZIELONEJ GÓRZE

lubuskie zachodniopomorskie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 720 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1771

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 664

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Prezesa i zastępców Wojskowej Agencji Mieszkaniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.