Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 147 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-30
Data wydania:2013-01-22
Data wejscia w życie:2013-01-31
Data obowiązywania:2013-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 147 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 147

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 22 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art.4 ust. 1 iart.5a ust. 1 ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z2007r. Nr42, poz.274, z2008r. Nr118, poz.746 oraz z2009r. Nr18, poz.97) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 15 grudnia 2008r. wsprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr232, poz.1554, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty opowierzchni 1290,7635ha, położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Konstantynów Łódzki, Kalisz, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Płock, Pruszków, Raciąż, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Turek, Warszawa, Zduńska Wola, Zgierz iŻyrardów oraz gmin: Aleksandrów Łódzki, Brójce, Grodzisk Mazowiecki, Kleszczów, Koluszki, Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Opoczno, Ostrzeszów, Paradyż, Przykona, Sławno, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Widawa, Wieluń, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zelów, Zgierz iŻychlin.”; 2) wzałączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic iterenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: a) wPodstrefie Łódź: – wKompleksie 6 opis granic iterenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie: „Obszar 1 Obręb ewidencyjny G-30, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr126, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr623/2 przy torach kolejowych Chojny – Olechów, wkierunku południowo-wschodnim do punktu nr128. Stąd biegnie wkierunku południowym do punktu nr3202, anastępnie wkierunku południowo-wschodnim równolegle do torów kolejowych wzdłuż ul. Jędrzejowskiej (działka nr624) do punktu nr3410. Tu załamuje się wkierunku południowym idochodzi do punktu nr3411, wktórym skręca na południe, idochodzi do punktu nr3374. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr623/16 do punktu nr3352. Tu skręca na południe ibiegnie do punktu nr3705, wktórym skręca na wschód, idochodzi do punktu nr3706. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr623/14 do punktu nr3769. Tu załamuje się wkierunku zachodnim, anastępnie północno-zachodnim ibiegnie wzdłuż ul.Kurczaki przez punkty nr: 3763 i3715 do punktu nr298. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 623/9 i623/2 do punktu nr126, od którego rozpoczęto opis.”, – na końcu dodaje się opisy granic iterenów Kompleksów: 16 i17 wbrzmieniu: „Kompleks 16 Obręb ewidencyjny B-33, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr576, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr63/14, wkierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr63/14 do punktu nr603, anastępnie wkierunku południowo1)


Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 51, poz. 404, z 2010 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 191, poz.1278 oraz z2011r. Nr205, poz.1213.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 147

-wschodnim do punktu nr

602. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ul. Teofilowskiej przez punkty nr:601, 906, 907, 423, 599, 596, 595, 594, 593 i591 do punktu nr590, położonego wpołudniowym narożniku działki nr63/12. Tu skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż granic działek nr:63/12 i63/16 przez punkty nr: 430, 429, 428, 917, 583, 582, 581, 580 i579 do punktu nr578, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr63/16. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 63/16, 63/13, 63/15 i63/14 przez punkt nr577 do punktu nr576, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 17 Obręb ewidencyjny S-3, miasto Łódź Granica biegnie od punktu nr14, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr11, wkierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 11 i7/12 przez punkty nr: 10, 9 i8 do punktu nr6. Tu skręca na północ idochodzi do punktu nr1705, zktórego biegnie na zachód do punktu nr1704. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr10/4 wkierunku północno-zachodnim przez punkt nr1696 do punktu nr1693. Stąd biegnie na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 10/4 dochodzi do punktu nr 1276, w którym skręca na wschód, ibiegnie wzdłuż granicy działki nr7/12 do punktu nr1277. Tu skręca na północ ibiegnie wzdłuż granicy działki nr7/12 do punktu nr1278, wktórym zmienia kierunek na wschodni, igranicami tej samej działki dochodzi do punktu nr1281. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 7/12 i11 przez punkt nr245 do punktu nr14, od którego rozpoczęto opis.”, b) wPodstrefie Kutno opis granic iterenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno Obszar 1 Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą i Żołnierskiej w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 106 do punktu nr

2. Stąd biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 108/3 i108/4 do punktu nr3. Wpunkcie nr3 zmienia kierunek na wschodni ibiegnie przez punkty nr:4, 5, 6, 7 i8 wzdłuż południowej granicy działki nr66 (ul.Sklęczkowskiej – droga krajowa nr2) do punktu nr9, położonego na skrzyżowaniu ulic: Sklęczkowskiej iWschodniej. Wpunkcie nr9 zmienia kierunek na południowy ibiegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej przez punkty nr: 10, 11 i12 do punktu nr13, wktórym zmienia kierunek na południowo-zachodni iprzez punkty nr: 14, 15, 16 i17, wzdłuż południowych granic działek nr:115/5, 114/5, 113/5, 112/5 i111 dochodzi do punktu nr18. Wpunkcie nr18 zmienia kierunek na zachodni ipółnocną krawędzią ul. Żołnierskiej dochodzi do punktu nr1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu nr19, położonego uzbiegu ulic: Bohaterów Walk nad Bzurą (działka nr106) iŻołnierskiej (działki nr: 295/16 i295/17) wkierunku wschodnim do punktu nr20 wzdłuż południowej krawędzi ul. Żołnierskiej. Wpunkcie nr20 zmienia kierunek na południowy ibiegnie do punktu nr21, wktórym zmienia kierunek na wschodni, ibiegnie wzdłuż północnej granicy działki nr699/2 do punktu nr22. Tu zmienia kierunek na południowy iprzez punkty nr: 23, 24, 25 i26 dochodzi do punktu nr27, wktórym zmienia kierunek na zachodni, ibiegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr168/3 do punktu nr28, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr168/4. Wpunkcie nr28 zmienia kierunek na południowo-zachodni ibiegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Wschodniej do punktu nr29, wktórym zmienia kierunek na zachodni, idochodzi do punktu nr30. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni ibiegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 294 i165/1 do punktu nr31, wktórym skręca na zachód, iprzez punkt nr32 dochodzi do punktu nr33. Wpunkcie nr33 zmienia kierunek na północny ibiegnie do punktu nr34, wktórym zmienia kierunek na zachodni, idochodzi do punktu nr35. Tu zmienia kierunek na północny iprzez punkt nr36 dochodzi do punktu nr19, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Granica biegnie od punktu nr 37 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 822/8 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr38, położonego na granicy między działkami nr: 822/1 i822/5 (poszerzenie ul. Sklęczkowskiej). Zpunktu nr 38 biegnie południową krawędzią ul. Sklęczkowskiej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 39 i40 do punktu nr41, wktórym zmienia kierunek na południowy, ibiegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 135/3, 135/2 i135/1 do punktu nr42.


Wpunkcie nr42 zmienia kierunek na wschodni, ibiegnie wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr43, wktórym zmienia kierunek na południowy, iwzdłuż wschodniej granicy działki nr207/1 dochodzi do punktu nr44. Tu zmienia kierunek na zachodni ibiegnie przez punkty nr: 45 i46 do punktu nr47, wktórym zmienia kierunek na południowy, idochodzi do punktu nr48. Tu skręca na zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr200/3 przez punkty nr: 49 i50 do punktu nr51. Wpunkcie nr51 zmienia kierunek na południowy ibiegnie do punktu nr52, wktórym skręca na zachód, ibiegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Południowej do punktu nr53. Tu zmienia kierunek na północny iwzdłuż zachodniej granicy działki nr825/10 dochodzi

Dziennik Ustaw –3– Poz. 147

do punktu nr54. Wpunkcie nr54 zmienia kierunek na wschodni ibiegnie do punktu nr55, wktórym skręca na północ, ibiegnie przez punkt nr57 wzdłuż zachodniej granicy działki nr825/8 do punktu nr58. Wpunkcie nr58 zmienia kierunek na wschodni ibiegnie do punktu nr59, wktórym skręca na północ, idochodzi do punktu nr60. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr823 do punktu nr61, wktórym zmienia kierunek na północny, idochodzi do punktu nr62. Wpunkcie nr62 zmienia kierunek na wschodni ibiegnie wzdłuż północnej granicy działki nr823 do punktu nr63. Wpunkcie nr63 zmienia kierunek na północny iprzez punkty nr: 64 i65 dochodzi do punktu nr66. Tu zmienia kierunek na zachodni idochodzi do punktu nr37, od którego rozpoczęto opis. Obszar 4 Granica biegnie od punktu nr 65 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 288/3 w kierunku wschodnim, południową krawędzią ul. Południowej do punktu nr66. Wpunkcie nr66 zmienia kierunek na południowy ibiegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr271/2 do punktu nr67, wktórym zmienia kierunek na zachodni, iprzez punkty nr: 68, 69 i70 dochodzi do punktu nr71. Tu zmienia kierunek na północny iprzez punkty nr:72 i73 dochodzi do punktu nr65, od którego rozpoczęto opis. Obszar 5 Granica biegnie od punktu nr1, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr35/3, wkierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 35/3, 35/2, 36/1, 37/1 i 38/1 (południowa strona ul.Okólnej) do punktu nr2, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr38/1. Wpunkcie nr2 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 38/1 do punktu nr

3. Tu zmienia kierunek na zachodni ibiegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 38/1, 37/1, 36/1 i35/3 do punktu nr4, położonego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki nr35/3. Wpunkcie nr4 zmienia kierunek na północno-wschodni ibiegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr35/3 do punktu nr1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 6 Granica biegnie od punktu nr1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr147/7, wkierunku północnym przez punkty nr: 2 i3 do punktu nr4. Stąd biegnie wkierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr:147/7 i148/6 przez punkt nr5 do punktu nr6. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr148/6 przez punkt nr7 do punktu nr8. Tu skręca na wschód idochodzi do punktu nr9, położonego uzbiegu granic działek nr: 148/6, 149/1 i150. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr148/6 do punktu nr10, wktórym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 148/6 przez punkt nr 11 do punktu nr

12. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr147/7 do punktu nr13, gdzie zmienia kierunek na zachodni, iwzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr1, od którego rozpoczęto opis.”, c) wPodstrefie Tomaszów Mazowiecki opis granic iterenu Kompleksu 6 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 6 Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki Granica biegnie od punktu nrO-1344, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr167/20, wkierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 167/20 i 167/24 przez punkty nr: O-1320, O-1319 iO-1318 do punktu nrO-1316. Tu skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr167/24 przez punkty nr: 4-1395 i4-1396 do punktu nr4-1394. Stąd biegnie na zachód przez punkt nr4-1393 do punktu nr4-1398, gdzie skręca na południowy wschód, iprzez punkt nr4-1397 dochodzi do punktu nrO-1314. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie granicą działki nr167/24 do punktu nrO-1426. Stąd biegnie na północny zachód granicą tej samej działki do punktu nr4-1686. Tu załamuje się wkierunku południowo-zachodnim ibiegnie wzdłuż granicy działki nr167/21 do punktu nr4-1687, wktórym skręca wkierunku północno-zachodnim, idochodzi do punktu nr4-1428. Stąd biegnie wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 167/21 i167/23 przez punkt nr 4-1424 do punktu nr 4-1425. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr4-1689, wktórym zmienia kierunek na północno-wschodni, ibiegnie wzdłuż granicy działki nr167/19 przez punkt nr4-1695 do punktu nr4-1690.


Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 167/19 i167/20 przez punkty nr: 4-1684 i4-1345 do punktu nrO-1344, od którego rozpoczęto opis.”, d) wPodstrefie Rawa Mazowiecka opis granic iterenu Kompleksu 4 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 4 Obręb ewidencyjny 4, miasto Rawa Mazowiecka Granica biegnie od punktu nr145, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr308/41 wkierunku wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu nr6829, wktórym zmienia kierunek na północny, iprzez punkt nr6828 dochodzi do punktu nr6827. Tu załamuje się wkierunku wschodnim ibiegnie do punktu nr6807, wktórym skręca na południe, ibiegnie przez punkty nr: 6808, 6809 i6810 do punktu nr6811. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr6812, wktórym załamuje się wkierunku południowo-zachodnim, ibiegnie wzdłuż granic

Dziennik Ustaw –4– Poz. 147

działek nr: 308/41 i308/19 przez punkty nr: 6703, 2807, 6702, 2810, 2811 i2812 do punktu nr3479. Tu załamuje się wkierunku północno-zachodnim ibiegnie wzdłuż granicy działki nr308/19 przez punkty nr: 6701 i3284 do punktu nr6242. Stąd biegnie wkierunku północno-wschodnim do punktu nr6241, gdzie skręca na północny zachód, ibiegnie wzdłuż granicy działki nr308/41 przez punkty nr: 6987, 6204 i6240 do punktu nr145, od którego rozpoczęto opis.”, e) wPodstrefie Łęczyca skreśla się opis granic iterenu Kompleksu 2, f) wPodstrefie Stryków na końcu dodaje się opis granic iterenu Kompleksu 3 wbrzmieniu: „Kompleks 3 Obręb ewidencyjny 2, miasto Stryków Granica biegnie od punktu nr499, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr22/4, wkierunku północnym wzdłuż granicy działki nr22/4 przez punkty nr: 517, 532, 537, 545, 557 i560 do punktu nr563. Tu skręca wkierunku zachodnim ibiegnie granicą działki nr22/4 do punktu nr551, wktórym zmienia kierunek na północny, idochodzi do punktu nr552. Stąd biegnie wkierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 12/15, 11/1 i10/1 przez punkty nr: 493, 479, 457, 442, 431, 424, 409, 391, 355 i331 do punktu nr299. Tu zmienia kierunek na południowy ibiegnie wzdłuż granicy działki nr10/1 przez punkty nr:298, 287, 281, 278 i256 do punktu nr173. Stąd biegnie wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 10/1 i11/1 przez punkt nr232 do punktu nr255, wktórym załamuje się na południe, idochodzi do punktu nr251. Tu skręca na północny wschód ibiegnie granicami działek nr: 12/15 i22/4 przez punkty nr:380, 472 i481 do punktu nr499, od którego rozpoczęto opis.”, g) wPodstrefie Bełchatów skreśla się opis granic iterenu Kompleksu 1, h) wPodstrefie Wieluń skreśla się opis granic iterenu Kompleksu 1, i) j) skreśla się opis granic iterenu Podstrefy Słubica, opis granic iterenu Podstrefy Ostrzeszów otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Ostrzeszów Obręb ewidencyjny 0014 – Rojów, gmina Ostrzeszów Kompleks 1 Granica biegnie od punktu nr2 położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr588/22. Od punktu nr2 granica biegnie wkierunku wschodnim do punktu nr3, wktórym skręca na południe, ibiegnie do punktu nr4. Wpunkcie nr4 granica załamuje się ibiegnie wkierunku południowo-zachodnim do punktu nr5, wktórym załamuje się wkierunku południowo-wschodnim, ibiegnie do punktu nr6. Wpunkcie nr6 granica załamuje się wkierunku północnym i biegnie do punktu nr 7, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu nr

8. W punkcie nr 8 załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 588/22 do punktu nr9. Wpunkcie nr9 załamuje się na południe ibiegnie do punktu nr10, wktórym skręca na wschód, ibiegnie do punktu nr11. Wpunkcie nr11 skręca wkierunku południowym ibiegnie do punktu nr12. Wpunkcie nr12 załamuje się wkierunku wschodnim ibiegnie do punktu nr13, gdzie skręca wkierunku południowo-zachodnim, ibiegnie przez punkt nr14 do punktu nr15. Zpunktu nr15 granica biegnie wkierunku północno-zachodnim do punktu nr16. Wpunkcie nr16 załamuje się wkierunku południowo-zachodnim ibiegnie przez punkty nr: 17, 18, 19 i20 do punktu nr21. Wpunkcie nr21 załamuje się wkierunku zachodnim ibiegnie do punktu nr22, gdzie załamuje się na północny zachód, idochodzi do punktu nr23, wktórym skręca na zachód, ibiegnie do punktu nr24. Wpunkcie nr24 załamuje się wkierunku północno-wschodnim ibiegnie przez punkt nr25 do punktu nr26. Wpunkcie nr26 załamuje się wkierunku zachodnim ibiegnie do punktu nr27, wktórym skręca na zachód, ibiegnie do punktu nr28. Wpunkcie nr28 załamuje się wkierunku północno-wschodnim ibiegnie do punktu nr29, wktórym skręca na północny zachód, ibiegnie do punktu nr30. Zpunktu nr30 biegnie wkierunku północno-wschodnim do punktu nr31. Wpunkcie nr31 skręca na północny wschód ibiegnie przez punkt nr32 do punktu nr33. Wpunkcie nr33 załamuje się na północny zachód ibiegnie do punktu nr34. Zpunktu nr34 granica biegnie na północny wschód do punktu nr1 idalej wtym samym kierunku do punktu nr2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2 Granica biegnie od punktu nr12, najbardziej na północ wysuniętego punktu działki nr9/2, wkierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 9/2 do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 9/2 i468/3 przez punkt nr14 do punktu nr16. Tu załamuje się wkierunku południowo-wschodnim ibiegnie wzdłuż granicy działki nr468/3 przez punkt nr17 do punktu nr18. Stąd biegnie wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu nr19. Tu skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 468/3 i9/2 przez punkty nr: 20, 5 i11 do punktu nr12, od którego rozpoczęto opis.”,

Dziennik Ustaw –5– Poz. 147

k) opis granic iterenu Podstrefy Opatówek otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Opatówek Obręb ewidencyjny 12 Opatówek, gmina Opatówek Granica biegnie od punktu nr30100164, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr694/9, wkierunku południowym wzdłuż granicy działki nr694/9 przez punkty nr: 30100163 i30100162 do punktu nr30100161. Tu skręca na zachód ibiegnie granicą działki nr694/9 do punktu nr30100160, gdzie załamuje się wkierunku południowym, iwzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu nr30100159. Stąd biegnie wkierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr692/42 przez punkty nr: 30100120 i30100119 do punktu nr30100118. Tu załamuje się wkierunku południowym ibiegnie granicą tej samej działki do punktu nr30200037. Stąd biegnie wkierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 30800144 i30800143 do punktu nr30800142, wktórym załamuje się na południe idochodzi do punktu nr30800141. Tu skręca na zachód ibiegnie przez punkty nr: 30800185 i30800184 do punktu nr30800147. Stąd biegnie wkierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działka nr693) przez punkt nr30800190 do punktu nr30100096. Tu skręca na północ ibiegnie przez punkty nr: 30100112 i30100111 do punktu nr 30100092, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 692/42 przez punkt nr30100141 do punktu nr30100158. Tu załamuje się wkierunku północnym ibiegnie przez punkty nr: 157 i156 do punktu nr30100155. Stąd biegnie wkierunku zachodnim do punktu nr30100154, gdzie załamuje się na północ, idochodzi do punktu nr30100153. Stąd biegnie na wschód granicą działki nr694/9 przez punkty nr: 30100166 i30100165 do punktu nr30100164, od którego rozpoczęto opis.”, l) skreśla się opis granic iterenu Podstrefy Słupca, „Kompleks 1 Obręb ewidencyjny 1, gmina Koluszki Granica biegnie od punktu nr111, położonego wpółnocnym narożniku działki nr151/2, wkierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 151/2, 152/9, 152/11, 152/13 i152/18 (ul. Nasienna) przez punkty nr:112, 113, 114 i115 do punktu nr172. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni ibiegnie wzdłuż granicy działki nr152/18 przez punkty nr: 173, 174 i175 do punktu nr176. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 152/18 i152/13 (ul.Brzechwy) przez punkty nr: 1766, 1761 i1757 do punktu nr1754. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni ibiegnie wzdłuż granicy działki nr152/13 przez punkt nr2043 do punktu nr2044, wktórym skręca na północny zachód, iwzdłuż granicy działki nr152/11 dochodzi do punktu nr2042. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr152/9 przez punkt nr2041 do punktu nr2040. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 152/9 i151/2 przez punkt nr1746 do punktu nr1043. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr151/2 przez punkt nr46 do punktu nr111, od którego rozpoczęto opis.”, na n) końcu Szczegółowego opisu granic iterenu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opisy granic iterenów Podstref: Kalisz, Sochaczew iZelów wbrzmieniu: „Podstrefa Kalisz Obręb ewidencyjny: 0160, 160 Dobrzec, miasto Kalisz Granica biegnie od punktu nr1001257, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr505/4, wkierunku południowo-wschodnim do punktu nr74. Tu załamuje się wkierunku południowo-zachodnim ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 505/4, 504/4 i502/4 przez punkty nr: 71 i70 do punktu nr69. Stąd biegnie wkierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr502/4 do punktu nr2292, gdzie załamuje się na zachód, idochodzi do punktu nr81. Stąd biegnie granicą tej samej działki wkierunku północno-zachodnim do punktu nr1000826, wktórym załamuje się na północny wschód ibiegnie wzdłuż granic działek nr:502/4, 504/4 i505/4 przez punkty nr: 1000827, 1001254 i1001255 do punktu nr1001257, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Sochaczew Obręb ewidencyjny Wschód, miasto Sochaczew Granica biegnie od punktu nr1, położonego wnajbardziej na południe wysuniętym narożniku działki nr1909/7, po granicach tej działki, wkierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2-11 do punktu nr12. Tu skręca wkierunku południowo-wschodnim idochodzi do punktu nr13. Stąd biegnie na południe do punktu nr14, wktórym skręca na południowy zachód, idochodzi do punktu nr1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Zelów Obręb ewidencyjny 1, gmina Zelów Granica biegnie od punktu nrP.1001-1438, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr102/16, wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 102/16 i102/22 przez punkty nr: P.1001-1468, P.1001-1437, m) wPodstrefie Koluszki opis granic iterenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Ustaw –6– Poz. 147

P.1001-1490, P.1001-1436, P.1001-1467 iP.1001-1435 do punktu nrP.1001-1482. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni ibiegnie wzdłuż ul. Herbertowskiej do punktu nr1-12. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr102/22 do punktu nr1-343. Tu zmienia kierunek na południowy ibiegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkty nr: 1-344, 1-3042 do punktu nr1-3055. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie granicą tej samej działki przez punkty nr: 1-3054, 1-3053 i1-3052 do punktu nr1-3051. Stąd biegnie na północ do punktu nr1-428, gdzie zmienia kierunek na zachodni, idochodzi do punktu nr1-427. Tu zmienia kierunek na południowy ibiegnie przez punkt nr1-451 do punktu nr1-3050. Stąd biegnie na zachód granicą działki nr102/22 przez punkty nr: 1-3049, 1-3048, 1-3047 i1-3046 do punktu nr1-3045. Tu zmienia kierunek na północny ibiegnie do punktu nr 100, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr

101. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki nr102/22 przez punkty nr: 1-423 i1-3040 do punktu nr1-470. Tu załamuje się wkierunku zachodnim ibiegnie do punktu nr 1-469, w którym zmienia kierunek na północny, i przez punkt nr 1-455 dochodzi do punktu nrP.1001-1438, od którego rozpoczęto opis.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 stycznia 2013r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 147 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 700

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 692

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-29 poz. 137

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.