Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2013-01-04
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 172

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 4 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 czerwca 2010r. wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U.Nr115, poz.771), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. Nr244, poz.1631); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz.162).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U.Nr244, poz.1631), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 2) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz.162), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 marca 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 172

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 4 stycznia 2013r. (poz.172)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania Na podstawie art.77 ust.5 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa wykaz urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, który stanowi załącznik do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2010r.3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr134, poz.779.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 23 października 2009r. wsprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz.U. Nr180, poz.1399), które na podstawie art.143 ustawy zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr127, poz.857 oraz z2011r. Nr106, poz.622 iNr134, poz.779) utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 172

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 czerwca 2010r.

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH IIZB CELNYCH, KTÓRYCH ODPOWIEDNIO NACZELNICY IDYREKTORZY SĄ WŁAŚCIWI DO WYKONYWANIA ZADAŃ WZAKRESIE PODATKU OD GIER, ORAZ TERYTORIALNY ZASIĘG ICH DZIAŁANIA Lp. 1 I4) 1 2 3 II 1 2 3 III 1 2 3 IV

15) Dyrektor Izby Celnej Naczelnik Urzędu Celnego 2 Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Naczelnik Urzędu Celnego wBiałej Podlaskiej Naczelnik Urzędu Celnego wLublinie Naczelnik Urzędu Celnego wZamościu Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku Naczelnik Urzędu Celnego wBiałymstoku Naczelnik Urzędu Celnego wŁomży Naczelnik Urzędu Celnego wSuwałkach Dyrektor Izby Celnej w Gdyni Naczelnik Urzędu Celnego wGdyni Naczelnik Urzędu Celnego wGdańsku Naczelnik Urzędu Celnego wSłupsku Dyrektor Izby Celnej w Katowicach Naczelnik Urzędu Celnego wKatowicach obszar województwa lubelskiego powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm iLublin powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość obszar województwa podlaskiego powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki obszar województwa pomorskiego powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia iSopot powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk obszar województwa śląskiego powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice zpowiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice zpowiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, zwyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory Terytorialny zasięg działania 3

25)

Naczelnik Urzędu Celnego wRybniku

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. Nr244, poz.1631), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.


5) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

4)

Dziennik Ustaw 3 4 V 1 VI 1 2 3 Naczelnik Urzędu Celnego wCzęstochowie Naczelnik Urzędu Celnego wBielsku-Białej Dyrektor Izby Celnej w Kielcach Naczelnik Urzędu Celnego wKielcach Dyrektor Izby Celnej w Krakowie Naczelnik Urzędu Celnego wKrakowie Naczelnik Urzędu Celnego wNowym Targu Naczelnik Urzędu Celnego wNowym Sączu Dyrektor Izby Celnej w Łodzi Naczelnik Urzędu Celnego I wŁodzi –4– Poz. 172

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, zwyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała obszar województwa świętokrzyskiego obszar województwa świętokrzyskiego obszar województwa małopolskiego powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna iNiedźwiedź zpowiatu limanowskiego powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski zwyłączeniem gmin: Mszana Dolna iNiedźwiedź, nowosądecki, tarnowski oraz miasta Nowy Sącz iTarnów obszar województwa łódzkiego powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie iczęść miasta pod nazwą Śródmieście powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski obszar województwa warmińsko-mazurskiego powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg obszar województwa opolskiego obszar województwa opolskiego obszar województwa wielkopolskiego powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno

VII 16)

26)

Naczelnik Urzędu Celnego II wŁodzi Naczelnik Urzędu Celnego wPiotrkowie Trybunalskim Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie Naczelnik Urzędu Celnego wOlsztynie Naczelnik Urzędu Celnego wElblągu Dyrektor Izby Celnej w Opolu Naczelnik Urzędu Celnego wOpolu Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Naczelnik Urzędu Celnego wPoznaniu Naczelnik Urzędu Celnego wPile Naczelnik Urzędu Celnego wLesznie

3 VIII 1

2 IX 1 X 1 2 3

6)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw 4 XI 1 2 Naczelnik Urzędu Celnego wKaliszu Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Naczelnik Urzędu Celnego wPrzemyślu Naczelnik Urzędu Celnego wRzeszowie Naczelnik Urzędu Celnego wKrośnie Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie Naczelnik Urzędu Celnego wZielonej Górze Naczelnik Urzędu Celnego wGorzowie Wielkopolskim Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie Naczelnik Urzędu Celnego wSzczecinie Naczelnik Urzędu Celnego wKoszalinie Dyrektor Izby Celnej w Toruniu Naczelnik Urzędu Celnego wBydgoszczy Naczelnik Urzędu Celnego wToruniu Dyrektor Izby Celnej w Warszawie Naczelnik Urzędu CelnegoI wWarszawie –5– Poz. 172

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz iKonin obszar województwa podkarpackiego powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów iTarnobrzeg powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno obszar województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski obszar województwa zachodniopomorskiego powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin iŚwinoujście powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin obszar województwa kujawsko-pomorskiego powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń iWłocławek obszar województwa mazowieckiego powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz


3 XII 1 2 XIII 1 2 XIV 1 2

XV 1

2

Naczelnik Urzędu CelnegoII powiaty: legionowski, nowodworski, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe wWarszawie Wielkie, Halinów iSulejówek zpowiatu mińskiego oraz dzielnice m.st.Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła Naczelnik Urzędu Celnego wRadomiu Naczelnik Urzędu Celnego wPruszkowie Naczelnik Urzędu Celnego wSiedlcach Naczelnik Urzędu Celnego wCiechanowie powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński zwyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów iSulejówek oraz miasto Siedlce powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka

3 4 5 6

Dziennik Ustaw XVI 1 2

37) Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu Naczelnik Urzędu Celnego wLegnicy Naczelnik Urzędu Celnego wWałbrzychu –6– obszar województwa dolnośląskiego powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra Poz. 172

7)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykazu urzędów celnych iizb celnych, których odpowiednio naczelnicy idyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań wzakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. poz.162), które weszło wżycie zdniem 1 marca 2012r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.