Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 202 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 202 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 sierpnia 2007r. wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr155, poz.1088), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr171, poz.1061); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 29 października 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr181, poz.1418); 3) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr257, poz.1729); 4) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 14 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. poz.172).


2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 września 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 171, poz. 1061), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 października 2008r.”; 2) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 181, poz. 1418), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 października 2009r.”; 3) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 257, poz. 1729), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 4) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. poz.172), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 15 lutego 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 202

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2012r. (poz.202)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów Na podstawie art.30 ust.3 ustawy zdnia 29 czerwca 2007r. omiędzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr124, poz.859, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 17 września 2004r. wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz.U. Nr209, poz.2131 iNr279, poz.2764, z2005r. Nr136, poz.1148 iNr165, poz.1369 oraz z2006r. Nr89, poz.619). §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2007r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2013 r. poz.21.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 202

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 sierpnia 2007r.

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH WSPRAWACH MIĘDZYNARODOWEGO PRZEMIESZCZANIA ODPADÓW Lp. 1 I 1 a b c 2 a b3) c

3)

Izba Urząd Oddział 2 IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Urząd Celny w Białej Podlaskiej Oddział Celny wBiałej Podlaskiej Oddział Celny wMałaszewiczach Oddział Celny wKoroszczynie Urząd Celny w Lublinie Oddział Celny wLublinie Oddział Celny wChełmie Oddział Celny wDorohusku Oddział Celny Drogowy wDorohusku Urząd Celny w Zamościu Oddział Celny wZamościu Oddział Celny wHrebennem Oddział Celny wHrubieszowie (uchylona) (uchylona) (uchylona) IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU Urząd Celny w Białymstoku Oddział Celny wBiałymstoku Oddział Celny Drogowy wKuźnicy Oddział Celny wBobrownikach Urząd Celny w Suwałkach Oddział Celny wSuwałkach IZBA CELNA W GDYNI Urząd Celny w Gdyni Oddział Celny „Basen V” wGdyni (uchylona)

Kod identyfikacyjny oddziału 3

301010 301020 301040 302010 302040 302050 302060 303010 303020 303030

d

3) 3 a b c d

4) e

4)

f

4) II 1 a b c 2 a III 1 a b5)

3)

311010 311030 311070 313010

321010

Dodana przez §1 pkt1 lit. arozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr257, poz.1729), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

4) Przez §1 pkt1 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

5) Przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. poz.172), które weszło wżycie zdniem 15lutego 2012r.

Dziennik Ustaw 1 c d e 2 a b c d

6) e f

7) g h 3 a b IV 1 a b c8) 2 a b9) c 3 a 4 a b c V 1 a

6)

–4– 2 3 321030 321050 321070 322010 322020 322030 322050 322060 322070 322080 323010 323020

Poz. 202


Oddział Celny „Baza Kontenerowa” wGdyni Oddział Celny „Basen IV” wGdyni Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” wGdyni Urząd Celny w Gdańsku Oddział Celny „Opłotki” wGdańsku Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” wGdańsku Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” wGdańsku (uchylona) Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo Oddział Celny wTczewie Oddział Celny wKwidzynie Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” wGdańsku Urząd Celny w Słupsku Oddział Celny wSłupsku Oddział Celny wChojnicach IZBA CELNA WKATOWICACH Urząd Celny w Katowicach Oddział Celny wChorzowie Oddział Celny wTychach Oddział Celny wSławkowie Urząd Celny w Rybniku Oddział Celny wGliwicach (uchylona) Oddział Celny wRaciborzu Urząd Celny w Częstochowie Oddział Celny wCzęstochowie Urząd Celny w Bielsku-Białej Oddział Celny wCzechowicach-Dziedzicach Oddział Celny wŻywcu Oddział Celny wCieszynie IZBA CELNA WKIELCACH Urząd Celny w Kielcach Oddział Celny wKielcach

331010 331020 331030 332010 332030 333010 335010 335020 335030

341010

Przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr181, poz. 1418), które weszło wżycie zdniem 31 października 2009r.

7) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 6.

8) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 września 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie urzędów celnych właściwych wsprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz.U. Nr171, poz.1061), które weszło wżycie zdniem 1 października 2008r.

9) Przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw 1 b c VI 1 a b c 2 a 3 a b10) VII 1 a b 2 a b 3 a VIII 1 a b 2 a b c11) IX 1 a b c Oddział Celny wStarachowicach Oddział Celny wSandomierzu IZBA CELNA WKRAKOWIE Urząd Celny w Krakowie Oddział Celny IwKrakowie Oddział Celny II wKrakowie Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice Urząd Celny w Nowym Targu Oddział Celny wAndrychowie Urząd Celny w Nowym Sączu Oddział Celny wTarnowie Oddział Celny wNowym Sączu IZBA CELNA W ŁODZI Urząd Celny I w Łodzi Oddział Celny IwŁodzi Oddział Celny wSieradzu Urząd Celny II w Łodzi Oddział Celny II wŁodzi Oddział Celny wKutnie Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Celny wPiotrkowie Trybunalskim IZBA CELNA W OLSZTYNIE Urząd Celny w Olsztynie Oddział Celny wOlsztynie Oddział Celny wBezledach Urząd Celny w Elblągu Oddział Celny wElblągu Oddział Celny wBraniewie Oddział Celny wGrzechotkach IZBA CELNA WOPOLU Urząd Celny w Opolu Oddział Celny wOpolu Oddział Celny wKędzierzynie-Koźlu Oddział Celny wNysie 381010 381030 381040 372010 372020 372050 371010 371030 363010 362010 362030 361010 361030 353030 353010 352020 351010 351020 351030 2 –5– 3 341020 341030 Poz. 202

10) 11)

Dodana przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5. Dodana przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

Dziennik Ustaw 1 X 1 a b 2 a 3 a 4 a XI 1 a b c d 2 a b c12) d e f 3 a b XII 1 a 2 a XIII 1 a13) b c

14)

–6– 2 3

Poz. 202

IZBA CELNA WPOZNANIU Urząd Celny w Poznaniu Oddział Celny wPoznaniu Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica Urząd Celny w Pile Oddział Celny wPile Urząd Celny w Lesznie Oddział Celny wLesznie Urząd Celny w Kaliszu Oddział Celny wKaliszu IZBA CELNA W PRZEMYŚLU Urząd Celny w Przemyślu Oddział Celny wPrzemyślu Oddział Celny Medyka-Żurawica Oddział Celny wJarosławiu Oddział Celny wKorczowej Urząd Celny w Rzeszowie Oddział Celny wRzeszowie Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka (uchylona) Oddział Celny wDębicy Oddział Celny wStalowej Woli Oddział Celny wMielcu Urząd Celny w Krośnie Oddział Celny wKrośnie Oddział Celny wSanoku IZBA CELNA WRZEPINIE Urząd Celny w Zielonej Górze Oddział Celny wOlszynie Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim Oddział Celny wŚwiecku IZBA CELNA WSZCZECINIE Urząd Celny w Szczecinie (uchylona) Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” wSzczecinie (uchylona) Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Oddział Celny Stargard Szczeciński 421050 421060 421030 412020 411020 404010 404020 402040 402050 402060 402010 402020 401010 401040 401050 401060 394010 393010 392010 391010 391030

d e

12) 13)

Przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

5. Przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

14) Przez §1 pkt2 lit. arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 8.

Dziennik Ustaw 1 f g 2 a b c d

15)

–7– 2 3 421080 421090 422010 422020 422030

Poz. 202

Oddział Celny wŚwinoujściu Oddział Celny wLubieszynie Urząd Celny w Koszalinie Oddział Celny wKoszalinie Oddział Celny wKołobrzegu Oddział Celny wSzczecinku (uchylona) IZBA CELNA WTORUNIU Urząd Celny w Bydgoszczy Oddział Celny II wBydgoszczy Oddział Celny wInowrocławiu Urząd Celny w Toruniu Oddział Celny wToruniu Oddział Celny we Włocławku IZBA CELNA WWARSZAWIE Urząd Celny I w Warszawie Oddział Celny III wWarszawie Urząd Celny II w Warszawie Oddział Celny VI wWarszawie Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie Oddział Celny Towarowy IwWarszawie Oddział Celny Towarowy II wWarszawie Oddział Celny Towarowy III wWarszawie Urząd Celny w Ciechanowie Oddział Celny wCiechanowie Odział Celny wOstrołęce IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Urząd Celny we Wrocławiu Oddział Celny Iwe Wrocławiu Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice Urząd Celny w Legnicy Oddział Celny wLegnicy Oddział Celny wPolkowicach Oddział Celny wŻarskiej Wsi Urząd Celny w Wałbrzychu Oddział Celny wWałbrzychu (uchylona)

XIV 1 a b

16)

431020 431030 432010 432030

2 a b XV 1 a 2 a 3 a b c 4 a b XVI 1 a b

17)

441030 442020 443020 443030 443040 447010 447020

451010 451030 452010 452020 452030 454010

2 a b c 4 a b18)

15) 16)

Przez §1 pkt2 lit. b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

8. Dodana przez §1 pkt5 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

17) Dodana przez §1 pkt6 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

18) Przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 5.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 202 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór

  Prowadzę firmę na zasadach ogólnych - księga przychodów i rozchodów. Słyszałem, że weszły nowe wzory księgi przychodów i rozchodów. Czy rzeczywiście obowiązują (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-21 poz. 98

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Monitor Polski 2013 poz. 747

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Monitor Polski 2013 poz. 736

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 645

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.