Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 39 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-10
Data wydania:2013-01-02
Data wejscia w życie:2013-01-28
Data obowiązywania:2013-01-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 39 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 39

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) zarządza się, co następuje: §1. Wprowadza się zakaz stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, wymienionych w załączniku do rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 2 stycznia 2013r. (poz.39)

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY 1. Aliacan BT 2. Anjou 277 YG 3. Anjou 285 BT 4. Anjou387YG 5. Antiss YG 6. Aristis BT 7. Asteri YG 8. Asturial BT 9. Atall YG 10. Avirro YG 11. Azema YG 12. Bacila 13. Beles Sur 14. Benji YG 15. Bergxxon YG 16. Bolea YG 17. Bolsa 18. Campero BT 19. Carella YG 20. Carleta YG 21. Codisco YG 22. Consuelo YG 23. Coretta YG 24. Coxximo YG 25. Crazi YG 26. Cuartal BT 27. DK 513 28. DKC2950YG 29. DKC2961 YG 30. DKC3350 YG

Dziennik Ustaw 31. DKC3421YG 32. DKC3477 YG 33. DKC3512 YG 34. DKC3872YG 35. DKC3946YG 36. DKC4251YG 37. DKC4373YG 38. DKC4442YG 39. DKC4491 YG 40. DKC4557YG 41. DKC4591 YG 42. DKC4627YG 43. DKC4687YG 44. DKC4740YG 45. DKC4779YG 46. DKC4890 YG 47. DKC4968YG 48. DKC5018YG 49. DKC5051YG 50. DKC5175 YG 51. DKC5277 YG 52. DKC5320 53. DKC5502 YG 54. DKC5543YG 55. DKC5590 YG 56. DKC5671YG 57. DKC5740YG 58. DKC5784YG 59. DKC6041YG 60. DKC6090 YG 61. DKC6125YG 62. DKC6364YG 63. DKC6419YG 64. DKC6451YG 65. DKC6531YG 66. DKC6550 67. DKC6575 68. DKC6667YG 69. DKC6678YG 70. DKC6844YG 71. DKC6877YG –2–   72. Ebony YG   73. Elba YG   74. Elgina   75. ES Archipel YG   76. ES Bama YG   77. ES Cajou YG   78. ES Cocarde YG   79. ES Dalia YG   80. ES Imperial YG   81. ES Limes YG   82. ES Manade YG   83. ES Mayoral YG   84. ES Paolis YG   85. ES Zodiac YG   86. Esquadrille YG   87. Estrada   88. Eurostar YG   89. Evolia YG   90. Foggia   91. Friedrixx YG   92. Galexx YG   93. Gambier BT   94. Helen BT   95. Hexxer YG   96. Jaral BT   97. Kaifus YG   98. Kalfas YG   99. Kameos 100. Kaper YG 101. Karas YG 102. Karter YG 103. Kayras YG 104. Klimt YG 105. Koffi YG 106. Kompromis YG 107. Kontras YG 108. Korreos YG 109. Kotoxx 110. Koxx YG 111. Koxxma 112. Krabas YG Poz. 39

Dziennik Ustaw 113. Kuratus 114. Kvalitas YG 115. KWS Kendras YG 116. KWS 6471 YG 117. KXA5491 118. Lazixx 119. Lesaka YG 120. Lévina 121. LG2447BT 122. LG30607YG 123. LG3233 YG 124. LG3330YG 125. LG3355YG 126. LG3363YG 127. LG3385YG 128. LG3410YG 129. LG3475YG 130. LG3540 YG 131. LG3711 YG 132. Luson BT 133. Lynxx YG 134. Maggi YG 135. MAS 29YG 136. MAS 34YG 137. MAS 45YG 138. MAS 50YG 139. MAS 52YG 140. MAS 58YG 141. MAS 60YG 142. MAS 65YG 143. Monumental YG 144. Nexxos YG 145. NE6284KDDZ 146. Novelis 147. Oxxygen YG 148. Olimpica 149. Phileaxx YG 150. Plácido YG 151. Poncho YG 152. Protect 153. Prisio YG –3– 154. PR31D21 155. PR31D61 156. PR31N28 157. PR31P43 158. PR32D80 159. PR32G49 160. PR32K62 161. PR32P27 162. PR32R43 163. PR32T86 164. PR32W04 165. PR33B51 166. PR33D48 167. PR33P67 168. PR33P80 169. PR33T60 170. PR33W86 171. PR33Y72 172. PR34N23 173. PR34N44 174. PR34P86 175. PR35A56 176. PR35P13 177. PR35Y69 178. PR36B09 179. PR36D81 180. PR36G13 181. PR36K64 182. PR36R11 183. PR36V56 184. PR36V78 185. PR37D22 186. PR37F81 187. PR37K93 188. PR37N02 189. PR37Y20 190. PR38A25 191. PR38A76 192. PR38B43 193. PR38F71 194. PR38N91 Poz. 39

Dziennik Ustaw 195. PR38V11 196. PR38V34 197. PR39D24 198. PR39D82 199. PR39F56 200. PR39T47 201. PR39V17 202. P0725Y 203. P1223Y 204. P8000Y 205. P9000Y 206. P9494Y 207. Reboxx YG 208. Remixx 209. Riglos BT 210. Rixxer YG 211. Rocco YG 212. Roxxane YG 213. Roxxy YG 214. Rugbyxx YG 215. Seiddi YG –4– 216. SF1035T 217. SF1036T 218. SF1112T 219. SF4701T 220. Shexxpir YG 221. Shopy YG 222. Tabala YG 223. Talca YG 224. Taxxoa YG 225. Texxan 226. Texxel YG 227. Tixxus YG 228. Tonic YG 229. Tramway 230. Tyrexx YG 231. Ulyxxe YG 232. Vaxxem 233. Venici YG 234. Vivani YG 235. Yogi YG Poz. 39

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 39 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 590

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-09 poz. 27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-13 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych

 • Legislacja UE z 2007-12-13 nr 328 poz. 10

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2007 z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie składu gatunkowego mieszanek materiału siewnego i typu użytkowania mieszanek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.