Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-14
Data wydania:2012-12-27
Data wejscia w życie:2013-01-15
Data obowiązywania:2013-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. Poz. 58

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 27 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art.4 ust. 1 iart.5a ust. 1 ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z2007r. Nr42, poz.274, z2008r. Nr118, poz.746 oraz z2009r. Nr18, poz.97) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 15 grudnia 2008r. wsprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr232, poz.1556, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty opowierzchni 1380,6253 ha, położone na terenach miast: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Piła, Rypin, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański, Tczew, Toruń, Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Człuchów, Gniewino, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Łysomice, Sztum, Świecie, Tczew iWąbrzeźno.”;

2) załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC ITERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREw FY EKONOMICZNEJ: a) opis granic iterenu Podstrefy Malbork otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Malbork Kompleks 1 Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1 Granica biegnie od pkt1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i7/16, wkierunku południowym do pkt2 po granicy działki 7/16. Od pkt2 granica biegnie wkierunku wschodnim po granicy działek: 7/16 i7/15 do pkt3, anastępnie wkierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt4. Od pkt4 biegnie wkierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt5. Od pkt5 granica biegnie wkierunku południowym do pkt6 po granicy działki 7/3, anastępnie wkierunku wschodnim do pkt7 po granicy działki 7/3. Od pkt7 granica biegnie wkierunku południowym do pkt8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), anastępnie wkierunku zachodnim do pkt9 po granicy działki 126/1. Od pkt9 granica biegnie wkierunku południowo-wschodnim przez pkt10 do pkt11 po granicy działki 126/1. Od pkt11 granica biegnie wkierunku południowo-wschodnim do pkt12 po granicy działki 7/5, anastępnie wkierunku zachodnim przez pkt13 do pkt14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt14 granica biegnie wkierunku północnym przez pkt15 do pkt16 po granicy działki 126/2. Od pkt16 granica biegnie wkierunku północnym przez pkt17 po granicy działki 126/2 do pkt18, anastępnie wkierunku wschodnim przez pkt19 po granicy działki 126/2 do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1 Granica biegnie od pkt1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9 i7/8, przez pkt2 do pkt3 wkierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i7/5 (bocznica kolejowa), anastępnie wkierunku południowym po granicy działki 7/5 do

1)

Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr131, poz.1077, z2010r. Nr236, poz.1554, z2011r. Nr204, poz.1199 oraz z2012r. poz.516.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 58

pkt4. Od pkt4 granica biegnie wkierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt5. Od pkt5 granica biegnie wkierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny 7, karta mapy 1 Granica biegnie od pkt1, zlokalizowanego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki 4/25, wkierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Dalekiej (działka 4/8) do pkt2 idalej wzdłuż granicy działki 4/24 do pkt3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 4/25, 4/27, 4/29, 4/35 i 2/22 przez pkt 4 do pkt 5, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Nogatowej (działki: 2/21, 4/34, 4/31 i5/1) przez pkt: 6, 7, 8, 9 i10 do pkt11, zlokalizowanego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki 4/35. Zpkt11 biegnie na północny wschód do pkt12, gdzie skręca na południowy wschód, ibiegnie wzdłuż granicy działki 4/35 do pkt13. Tu skręca na północny wschód ibiegnie wzdłuż granic działek: 4/2 i6/1 do pkt14. Tu skręca wkierunku północno-zachodnim ibiegnie wzdłuż granicy działki6/2 do pkt1, od którego rozpoczęto opis.”, b) wPodstrefie Świecie dodaje się opis granic iterenu Kompleksu 7 wbrzmieniu: „Kompleks 7 Obręb ewidencyjny Wielki Konopat, karta mapy 1 Granica biegnie od pkt1, zlokalizowanego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki 51/6, wkierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działki: 51/6, 51/7, 51/10 i49/10) przez pkt: 2 i3 do pkt4. Tu skręca wkierunku północno-wschodnim idochodzi do pkt5, wktórym skręca na północny zachód, ibiegnie wzdłuż granicy działki49/32 do pkt6. Dalej biegnie wkierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka 49/10) przez pkt: 7, 8 i9 do pkt

10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt

11. Tu skręca na północny wschód ibiegnie wzdłuż granicy działki 49/16 do pkt12, położonego na skraju rowu (działka 49/37), gdzie skręca na południowy wschód, ibiegnie wzdłuż rowu do pkt13. Stąd biegnie, przecinając rów, do pkt14 idalej wzdłuż tego rowu wkierunku północno-zachodnim do pkt15. Ztego punktu biegnie wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt16. Tu skręca na południowy wschód ibiegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt17, wktórym skręca na północny wschód, ibiegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt18. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 49/29 i50/11 do pkt19. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki50/11 do pkt20.


Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek:50/11 i51/22 do pkt21. Tu załamuje się na południowy zachód idochodzi do pkt22, wktórym skręca na południowy wschód, ibiegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt23. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 54/5 do pkt25. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie wzdłuż drogi relacji Bydgoszcz–Gdańsk do pkt1, od którego rozpoczęto opis.”, c) opis granic iterenu Podstrefy Rypin otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Rypin Kompleks 1 Obręb ewidencyjny Rypin, karty mapy: 24 i25 Granica biegnie od pkt1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 866/1, wkierunku wschodnim, po granicach działek: 866/1, 867/6 i870/15 do pkt2. Następnie skręca wkierunku południowym ibiegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt3, gdzie skręca wkierunku zachodnim, ibiegnie granicą działki 870/16 do pkt4, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Od pkt4 granica biegnie wkierunku południowym, po granicy działki 865/7, do pkt5, gdzie skręca wkierunku północno-zachodnim, ibiegnie granicami działek: 865/8 i866/1 przez pkt: 6 i7 do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Rypin, karta mapy 25 Granica biegnie od pkt1, zlokalizowanego uzbiegu ulic: Bielawki iHanki Sawickiej wpółnocno-zachodnim narożniku działki 870/6, wkierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Hanki Sawickiej przez pkt: 2 i3 do pkt4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 142/2 do pkt5. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie wzdłuż drogi (działka

874) do pkt6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt7, zlokalizowanego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki 872/12. Tu skręca na północ ibiegnie wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt8. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt9, wktórym skręca na północny wschód, iwzdłuż

Dziennik Ustaw –3– Poz. 58

granicy działki 872/12 dochodzi do pkt10. Tu skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki 872/10 przez pkt11 do pkt12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 872/9 przez pkt: 13 i14 do pkt15. Tu skręca na północ ibiegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt1, od którego rozpoczęto opis.”, d) wPodstrefie Gdynia wKompleksie 3 dodaje się opis granic iterenu Obszaru 8 wbrzmieniu: „Obszar 8 Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111 Granica biegnie od pkt1, położonego wzachodnim narożniku działki 75/1 przy ulicy Gołębiej, wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt2. Tu skręca wkierunku południowo-wschodnim ibiegnie wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt3. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 76/1 do pkt4. Tu skręca na południowy wschód, iobiegając działkę 70, dochodzi do pkt5. Stąd biegnie wtym samym kierunku wzdłuż granic działek: 76/1 i12/1 przez pkt6 do pkt7. Tu skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt8. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt9, wktórym skręca na północny wschód, iwzdłuż granicy działki 75/1 dochodzi do pkt1, od którego rozpoczęto opis.”, e) a końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOn MICZNEJ dodaje się opis granic iterenu Podstrefy Włocławek wbrzmieniu: „Podstrefa Włocławek Kompleks 1 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/26 od pkt1 wkierunku północno-wschodnim do pkt2. Tu skręca wkierunku południowo-wschodnim idochodzi do pkt3, wktórym skręca na północny wschód, idochodzi do pkt4. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt5, gdzie skręca na południowy zachód, ibiegnie do pkt6. Tu załamuje się na północny zachód iprzez pkt7 dochodzi do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/35 od pkt1 wkierunku północno-wschodnim do pkt2. Stąd biegnie na północny zachód do pkt3, gdzie skręca na północny wschód, idochodzi do pkt4. Tu skręca na południowy wschód ibiegnie do pkt5. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt2 do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/37 od pkt1 wkierunku północno-zachodnim do pkt2. Tu skręca na północny wschód idochodzi do pkt3, zktórego biegnie na południowy wschód do pkt4. Tu załamuje się na południowy zachód iprzez pkt5 dochodzi do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/28 od pkt1 wkierunku południowo-wschodnim do pkt2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt3 do pkt4. Tu skręca na południowy zachód idochodzi do pkt5. Stąd biegnie na północny zachód do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/34 od pkt1 wkierunku północno-wschodnim do pkt2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt3 do pkt4. Tu skręca na zachód iprzez pkt: 5 i6 dochodzi do pkt7. Stąd biegnie na północny zachód, obiegając działkę 4/30, przez pkt: 8, 9, 10 i11 do pkt12. Tu załamuje się na północny wschód idochodzi do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 4/31, która nie wchodzi w obszar strefy i stanowi enklawę oznaczoną pkt:13–18.

Dziennik Ustaw Kompleks 6 Obręb ewidencyjny Włocławek 4 – Kawka, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 4/40 od pkt1 wkierunku północno-wschodnim do pkt2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt3 do pkt4, gdzie skręca na północny zachód, idochodzi do pkt1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 7 Obręb ewidencyjny Włocławek 8 – Azoty, karta mapy 1 Granica biegnie po granicach działki 22 od pkt1 wkierunku północno-wschodnim do pkt2. Tu skręca na południowy wschód idochodzi do pkt3, zktórego biegnie na południowy zachód do pkt4. Tu skręca na północny zachód ibiegnie do pkt1, od którego rozpoczęto opis.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 15 stycznia 2013r. Prezes Rady Ministrów: wz. J. Piechociński –4– Poz. 58

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 58 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 702

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 693

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.