Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-16
Data wydania:2013-01-04
Data wejscia w życie:2013-01-31
Data obowiązywania:2013-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 64

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 4 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie wykazu zakładów psychiatrycznych izakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania izadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Na podstawie art.201 §4ustawy zdnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr90, poz.557, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Zdrowia zdnia 10 sierpnia 2004r. wsprawie wykazu zakładów psychiatrycznych izakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania izadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U. Nr179, poz.1854, zpóźn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 1)w§4wust.1pkt 4otrzymuje brzmienie: „4) apewniają stałą obecność personelu, wtym personelu ochrony, na terenie zakładu albo – wprzypadku dyspoz nowania warunkami wzmocnionego zabezpieczenia w części zakładu – w tej części zakładu, w godzinach dziennych (od godziny 700 do


2200) wliczbie nie mniejszej niż 1/3 pojemności odpowiednio zakładu albo części zakładu iwgodzinach nocnych (od godziny 2200 do

700) wliczbie nie mniejszej niż 1/6 pojemności odpowiednio zakładu albo części zakładu.”; 2)wzałączniku nr1do rozporządzenia: a)lp. 2i3otrzymują brzmienie: 2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych, ul.Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż Wojewódzki Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie n. Wisłą województwo dolnośląskie: powiaty – głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, średzki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, Wałbrzych, Wrocław województwo kujawsko-pomorskie 90

3

75

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1997r. Nr160, poz.1083, z1999r. Nr83, poz.931, z2000r. Nr60, poz.701 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr98, poz.1071 iNr111, poz.1194, z2002r. Nr74, poz.676 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr111, poz.1061, Nr142, poz.1380 iNr179, poz.1750, z2004r. Nr93, poz.889, Nr210, poz.2135, Nr240, poz.2405, Nr243, poz.2426 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr163, poz.1363 iNr178, poz.1479, z2006r. Nr104, poz.708 iNr226, poz.1648, z2007r. Nr123, poz.849, z2008r. Nr96, poz.620 iNr214, poz.1344, z2009r. Nr8, poz.39, Nr22, poz.119, Nr62, poz.504, Nr98, poz.817, Nr108, poz.911, Nr115, poz.963, Nr190, poz.1475, Nr201, poz.1540 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr34, poz.191, Nr40, poz.227, Nr125, poz.842 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr39, poz.201 i202, Nr112, poz.654, Nr129, poz.734, Nr185, poz.1092, Nr217, poz.1280 iNr240, poz.1431 oraz z2012r. poz.908.

3) Z miany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr18, poz.113, z2009r. Nr22, poz.127 oraz z2010r. Nr170, poz.1148.

1)

Dziennik Ustaw b)lp. 14 otrzymuje brzmienie: 14 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków województwo mazowieckie: powiaty – garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, żyrardowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Wola, Żoliborz), Ostrołęka 80 –2– Poz. 64

c)lp. 20 otrzymuje brzmienie: 20 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.drStanisława Deresza, pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz województwo podlaskie 190

d)lp. 23 i24 otrzymują brzmienie: 23 Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik województwo śląskie: powiaty – bielski, cieszyński, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tyski, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Żory województwo śląskie: powiaty – będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie, Sosnowiec 218

24

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.drEmila Cyrana, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

52

e)dodaje się lp. 32 i33 wbrzmieniu: 32 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDISON, ul. Słoneczna 15, 75-642 Koszalin województwo dolnośląskie: powiaty – kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, dzierżoniowski, świdnicki, strzeliński województwo zachodniopomorskie 35

33

25

3)wzałączniku nr2do rozporządzenia: a)lp. 1otrzymuje brzmienie: 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych, ul. Mickiewicza 1, 56-600 Lubiąż województwa: dolnośląskie, łódzkie 60 – dla mężczyzn

Dziennik Ustaw b)lp. 5otrzymuje brzmienie: 5 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków c)lp. 11 otrzymuje brzmienie: 11 Szpital dla Nerwowo iPsychicznie Chorych, ul. Gliwicka 33, 44-200 Rybnik województwa: podkarpackie, śląskie 45 województwo mazowieckie 35 – dla mężczyzn 10 – dla kobiet –3– Poz. 64

d)dodaje się lp. 16 i17 wbrzmieniu: 16 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko Instytut Psychiatrii iNeurologii, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa województwo kujawsko-pomorskie 20

17

cały kraj

50 – dla mężczyzn 10 – dla kobiet

4)wzałączniku nr3do rozporządzenia lp. 3otrzymuje brzmienie: 3 Pomorskie Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej, ul. Skarszewska 7, 83-299 Starogard Gdański a) województwo kujawsko-pomorskie b) województwo lubuskie c) województwo pomorskie d) województwo warmińsko-mazurskie e) województwo wielkopolskie f) województwo zachodniopomorskie 70

§2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem §1pkt 3lit. d wzakresie lp.17, który wchodzi wżycie zdniem 1kwietnia 2013r. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-11 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-16 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-26 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-14 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.