Logowanie

Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 1956 r. w sprawie upoważnienia jednostek handlowych do udzielania rzemieślnikom i prywatnym przedsiębiorstwom przemysłowym zamówień na dostawy i roboty w zakresie artykułów spożywczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1956-12-27
Data wejscia w życie:1957-01-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1957Monitor Polski Nr 1, poz. 7 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 5 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 8 z 1957

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 1957 r. w sprawie przepisów kulinarnych w zakładach gastronomicznych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 4 z 1957

  Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1957 r. w sprawie trybu sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 6 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia terminów i wyznaczenia jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na niektóre artykuły budowlane, szklarsko-ceramiczne i korkowe.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 9 z 1957

  Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego z dnia 1 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1949 r. o obowiązku i sposobie zgłaszania i dostarczania zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacyjnych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 3 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 2 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Nr 1, poz. 1 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1955 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-04-12 nr 92 poz. 2

  Sprawa C-412/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  Udzielanie niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***IRezolucja legislacyjna (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-24 nr 46 poz. 128

  P6_TC1-COD(2007)0280Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2009/…/WE (...)

 • Komunikat UE z 2010-09-11 nr 246 poz. 2

  Sprawa C-271/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom (...)

 • Komunikat UE z 2007-12-08 nr 297 poz. 12

  Sprawa C-217/06: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 października 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.