Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 95 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 18 maja 1954 r. w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno-budowlanej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-05
Data wejscia w życie:1957-03-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 95 z 1957Monitor Polski Nr 13, poz. 95 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 97 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie stosowania i trybu dochodzenia kar za naruszenie dyscypliny rozliczeń.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 98 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 91 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. Statut "Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego".

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 90 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. o zmianie uchwały Rady Państwa w sprawie tytułu honorowego "Zasłużony Górnik Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 96 z 1957

  Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie usprawnienia gospodarki surowcami wtórnymi oraz zwiększenia wykorzystania tych surowców w przemyśle drobnym, spółdzielczości pracy i w rzemiośle.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 94 z 1957

  Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie organizacji szkół przysposobienia rolniczego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 93 z 1957

  Uchwała nr 802 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 92 z 1957

  Uchwała nr 792 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1956 r. w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych przy zakładach pracy.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-17 poz. 46

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-11 poz. 906

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-10 poz. 1312

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1494

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-15 poz. 941

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.