Logowanie

Monitor Polski Nr 14, poz. 102 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu osób na trasach zagranicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-02-11
Data wejscia w życie:1957-02-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 14, poz. 102 z 1957Monitor Polski Nr 14, poz. 102 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 99 z 1957

  Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1957 r. uchylające uchwałę z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie świadczeń emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 110 z 1957

  Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 12 lutego 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 23 października 1956 r. w sprawie warunków używania samochodów ciężarowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do przewozu osób.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 103 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na przyjmowanie w złotych należności za ubezpieczenie towarów i mienia w transporcie zagranicznym.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 101 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "Lot" na zawieranie i wykonywanie umów przewozu przesyłek lotniczych na trasach zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 104 z 1957

  Zarządzenie Ministrów Kolei i Zdrowia z dnia 30 stycznia 1957 r. w sprawie zasad współdziałania organów kolejowej służby zdrowia z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 109 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 108 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 107 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 106 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 105 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 100 z 1957

  Uchwała nr 747 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Nr 14, poz. 111 z 1957

  Instrukcja Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1956 r. w sprawie zmiany instrukcji z dnia 18 sierpnia 1953 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania księgowych-rewidentów, powołanych do rewizji przedsiębiorstw państwowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-04-22 nr 95 poz. 2

  Przesunięcie daty wejścia w życie zmienionych zobowiązań z tytułu wykonywania usług publicznych nałożonych w odniesieniu do regularnych usług (...)

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 94

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 374

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-04 poz. 805

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-09-12 poz. 1148

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.