Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 150 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Handlu Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie działalności warsztatów rzemieślniczych w zakresie produkcji przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-23
Data wejscia w życie:1957-03-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 150 z 1957Monitor Polski Nr 20, poz. 150 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 147 z 1957

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 marca 1957 r. o wynikach ponownych wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przeprowadzonych dnia 17 marca 1957 r. w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą w Nowym Sączu.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 149 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1957 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami na finansowanie scentralizowanych akcji gospodarczych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 148 z 1957

  Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem.

zamów dokument

Porady prawne

 • Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej (...)

 • Działy specjalne produkcji rolnej

  Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Remanent na dzień 31 grudnia

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży pasz i koncentratów dla trzody chlewnej. Dostawy ww. towarów otrzymuję po ciągle zmieniających się cenach. W spisie remanentowym (...)

 • Jednofazowość podatku akcyzowego

  Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-06-26 nr 160 poz. 28

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu (...)

 • Komunikat UE z 2008-07-09 nr 174 poz. 34

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5204 — Vion/Grampian) (1)

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Komunikat UE z 2009-01-06 nr 1 poz. 3

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.