Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 173 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 marca 1957 r. w sprawie korzystania z materiałów archiwalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-03-22
Data wejscia w życie:1957-03-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 173 z 1957Monitor Polski Nr 24, poz. 173 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 175 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 170 z 1957

  Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 5 marca 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślników.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 169 z 1957

  Uchwała nr 92 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie dodatku przejściowego dla geodetów i klasyfikatorów zatrudnionych w resorcie rolnictwa przy pracach geodezyjnych urządzeniowo-rolnych na obszarach województw, w których nie mają miejsca stałego zamieszkania.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 168 z 1957

  Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 26 września 1952 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich biur projektów przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 167 z 1957

  Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. w sprawie planowania rozwoju uspołecznionego przemysłu tartacznego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 172 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 174 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kolei z dnia 8 marca 1957 r. w sprawie udzielania zamówień na dostawy i usługi w zakresie artykułów spożywczych przez przedsiębiorstwa resortu kolei prowadzące działalność na odcinku żywienia zbiorowego.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 171 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień Ministrowi Zdrowia do ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych oraz cen robót (usług) wykonywanych przez podległe przedsiębiorstwa.

 • Monitor Polski Nr 24, poz. 166 z 1957

  Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie zmian w rozdzielnictwie materiałów w roku 1957.

zamów dokument

Porady prawne

 • Udostępnienie dokumentów z archiwum państwowego

  Złożyłem i opłaciłem wniosek o doszukanie w archiwum państwowym aktów notarialnych dokumentujących przekazanie mi gospodarstwa rolnego przez mojego ojca. Jeden z odszukanych (...)

 • Faktura na zakup materiałów budowlanych

  Czy jest dopuszczalne wystawienie faktury, która uwzględnia różnego typu materiały budowlane jako faktury z jedną pozycją opisaną jako zakup materiałów budowlanych (...)

 • Zezwolenie na pośrednictwo pracy

  Czy wymagane jest zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy?

 • Odpowiedzialność za wady materiałów

  Wykonawca budowlany wykonał prace budowlane zgodnie z projektem architekta. Po ich wykonaniu okazało się, że w projekcie zalecono użycie niewłaściwych materiałów (...)

 • Usługi budowlane w UE

  Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 806

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-13 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-28 poz. 970

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-02 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1847

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.