Logowanie

Monitor Polski Nr 26, poz. 177 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1957 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników administracyjno-gospodarczych wydziałów (oddziałów) finansowych prezydiów rad narodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-03-18
Data wejscia w życie:1957-04-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 26, poz. 177 z 1957Monitor Polski Nr 26, poz. 177 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 181 z 1957

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 marca 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 179 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 marca 1957 r. uchylające zarządzenie z dnia 11 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia kategorii publicznych bibliotek powszechnych.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 180 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Nr 26, poz. 178 z 1957

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia regulaminu odznaki "Wzorowego Sprzedawcy".

zamów dokument

Porady prawne

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Wykaz stanowisk z odzieżą roboczą

  Pracodawca w styczniu 2007 r. wyszczególnił stanowiska, na których pracownicy otrzymują odzież roboczą. Sporządził w tabeli wykaz stanowisk, na których pracownicy (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-28 poz. 1675

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-26 poz. 905

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-21 poz. 882

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 853

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 349

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego dla członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.