Logowanie

Monitor Polski ROK 1957 NR 28

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 192 z 1957

  Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych (Monitor Polski nr A-68, poz. 887) i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 191 z 1957

  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. w sprawie opracowywania terenowych bilansów siły roboczej.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 195 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w 1957 r.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 193 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu towarów i mienia w obrocie z zagranicą drogą lądową i morską.


 • Monitor Polski Nr 28, poz. 190 z 1957

  Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 189 z 1957

  Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 188 z 1957

  Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie osadnictwa rolnego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 194 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 1957 r. w sprawie orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczycieli.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 187 z 1957

  Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniające uchwałę nr 527 Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.