Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 194 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 1957 r. w sprawie orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczycieli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-03-23
Data wejscia w życie:1957-04-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 194 z 1957Monitor Polski Nr 28, poz. 194 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 192 z 1957

  Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu mieszkań pracowniczych i służbowych (Monitor Polski nr A-68, poz. 887) i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 191 z 1957

  Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1957 r. w sprawie opracowywania terenowych bilansów siły roboczej.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 195 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w 1957 r.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 193 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu towarów i mienia w obrocie z zagranicą drogą lądową i morską.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 190 z 1957

  Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie organizacji rynku warzywno-owocarskiego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 189 z 1957

  Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie zapewnienia środków do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 188 z 1957

  Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. w sprawie osadnictwa rolnego.

 • Monitor Polski Nr 28, poz. 187 z 1957

  Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1957 r. zmieniające uchwałę nr 527 Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie zasad rozliczeń za dostawy, usługi i roboty.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1683

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 667

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.