Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1957 r. w sprawie środków, jakie mogą być przeznaczone na inwestycje pozalimitowe, kierunków nakładów realizowanych jako inwestycje pozalimitowe oraz zasad finansowania inwestycji pozalimitowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-14
Data wejscia w życie:1957-01-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1957Monitor Polski Nr 3, poz. 22 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania materiałów z wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej drugiej kadencji.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 20 z 1957

  Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 19 z 1957

  Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań jednostek spółdzielczych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 18 z 1957

  Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 18 września 1954 r. w sprawie szczególnych uprawnień młodzieży górniczej zatrudnionej w kopalniach węgla.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 17 z 1957

  Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie rejestracji podatkowej w gospodarce uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 23 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie upoważnienia Centrali Handlu Sprzętem Medycznym i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu sprzętem medycznym do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie sprzętu medycznego chałupników, osobom wykonującym przemysł domowy oraz rzemieślnikom.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 21 z 1957

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i zakresu szkolenia pożarniczego.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 16 z 1957

  Uchwała nr 813 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1956 r. w sprawie inwestycji pozalimitowych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 14 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 15 czerwca 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 13 z 1957

  Uchwała Rady Państwa z dnia 28 kwietnia 1956 r. o nadaniu odznaczeń państwowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kapitał zakładowy sp. z o.o.

  Czy kapitał zakładowy musi być cały czas na koncie, czy można nim "obracać"?

 • Termomodernizacja budynku spółdzielni

  Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie problemów, które zarysowały się w działalności spółdzielni w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach (...)

 • Kaseton - inwestycja, czy środek trwały

  Prowadzę działalność gospodarczą. W ubiegłym roku byłem na PKPiR i VAT. Obecnie od stycznia jestem na ksiegach rachunkowych. Od lipca dokonuję inwestycji w obcy srodek (...)

 • Inwestycja w obcym środku trwałym

  Na podstawie umowy najmu używamy ośrodek wypoczynkowy. Aby w pełni korzystać z dóbr, które tam były, musieliśmy dokonać adaptacji, modernizacji, remontu, aby przystosować (...)

 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

  Proszę o informację, kto wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a kto o nią występuje? Czy taki wniosek musi być zgodny z tym, co ktoś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Monitor Polski 2006 nr 15 poz. 193

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-23 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.