Logowanie

Monitor Polski Nr 38, poz. 247 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1957 r. w sprawie trybu i warunków uczestnictwa w systemie celowego, premiowanego oszczędzania na budowę własnego mieszkania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-04-12
Data wejscia w życie:1957-05-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 38, poz. 247 z 1957Monitor Polski Nr 38, poz. 247 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 245 z 1957

  Zarządzenie nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1957 r. w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1957 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 246 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 maja 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 249 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 maja 1957 r. w sprawie trybu dokonywania uproszczonych rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 244 z 1957

  Zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 248 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1955 r. w sprawie stosowania i trybu dochodzenia kar za naruszenie dyscypliny rozliczeń.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przeniesienie własności jednostek funduszu

  Posiadam jednostki jednego z funduszy inwestycyjnych. Czy tego rodzaju aktywa można darować innej osobie?

 • Zmiana linii zabudowy

  Czy budując dom jednorodzinny i mając wyznaczoną linię zabudowy 6 m (od chodnika i ulicy), można cofnąć się z domem jeszcze w głąb podwórka (o 1 - 2 m)?

 • Brak warunków zabudowy

  Czy można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na budowę jakiś inny dokument zamiast decyzji o warunkach zabudowy, z którą obecnie jest duży problem?

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których (...)

 • Premia gwarancyjna przy budowie domu

  Aby otrzymać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej, trzeba złożyć kopie różnych dokumentów. W przypadku budowy domu są to m. in. decyzja na budowę, kopia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-27 poz. 403

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. sygn. akt K 53/07

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-18 poz. 123

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Legislacja UE z 2008-01-29 nr 24 poz. 44

  Oświadczenie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.