Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 255 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 maja 1957 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1953 r. w sprawie Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-05-09
Data wejscia w życie:1957-05-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 255 z 1957Monitor Polski Nr 39, poz. 255 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 252 z 1957

  Zarządzenie nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1957 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania Komitetu dla Spraw Turystyki.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 254 z 1957

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 13 maja 1957 r. w sprawie upoważnienia Centrali Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet" do udzielania zamówień na dostawy i roboty w zakresie sprzętu i narzędzi weterynaryjnych i zootechnicznych chałupników, osobom wykonującym przemysł domowy oraz rzemieślnikom.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 251 z 1957

  Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zasad i trybu rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego na obszarze m. st. Warszawy.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 253 z 1957

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 maja 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 250 z 1957

  Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1957 r. o zmianie uchwały z dnia 26 października 1954 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Monitor Polski 2009 nr 22 poz. 291

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 806

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • Monitor Polski 2009 nr 48 poz. 706

  Zarządzenie Nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacja uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

 • Dziennik Ustaw z 1995-11-09 poz. 684

  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.