Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 12 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zniesienia premiowania za obniżkę kosztów własnych w przedsiębiorstwach, w których został utworzony fundusz zakładowy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-05
Data wejscia w życie:1957-01-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 1957Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 1957 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Postanowienia regulaminu premiowania

  Czy do regulaminu premiowania można wnieść zapis, że w przypadku braku środków finansowych wysokość premii regulaminowej może ulec obniżeniu na okres np. trzech (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Staraty bilansowe w spółdzielni a fundusze spółdzielni

  Art. 90 par. 1 Prawa spółdzielczego stanowi, iż straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu (...)

 • Kapitał rezerwowy w sp. z o.o.

  Spółka z o.o. podała w pozwie że wystawiłem weksel własny z datą i kwotą, co jest nieprawdą ponieważ wystawiłem weksel in blanco / na wekslu był tylko podpis/ (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1764

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1707

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-26 poz. 486

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Komunikat UE z 2010-08-05 nr 212 poz. 347

  Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.