Logowanie

Monitor Polski Nr 43, poz. 275 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Instrukcja Ministra Komunikacji z dnia 15 maja 1957 r. ustalająca warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać pojazdy samochodowe i ich zespoły przekazywane do naprawy głównej w zakładach naprawy samochodów podporządkowanych Centralnemu Zarządowi Sprzętu Samochodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-05-15
Data wejscia w życie:1957-06-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 43, poz. 275 z 1957Monitor Polski Nr 43, poz. 275 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 43, poz. 274 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody wodociągowej ponad przyznany kontyngent na obszarze m. Wrocławia i niektórych miast województwa wrocławskiego.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2007 nr 1 poz. 10

  Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2007

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-27 poz. 99

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Komunikat UE z 2008-03-27 nr 76 poz. 95

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie (...)

 • Komunikat UE z 2008-03-27 nr 76 poz. 95

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 maja 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.