Logowanie

Monitor Polski Nr 48, poz. 300 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 30 maja 1957 r. w sprawie zasad sporządzania uproszczonej dokumentacji geologicznej przy ustalaniu zasobów złóż węgla brunatnego dla potrzeb miejscowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-05-30
Data wejscia w życie:1957-06-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 48, poz. 300 z 1957Monitor Polski Nr 48, poz. 300 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 301 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 297 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 31 maja 1957 r. w sprawie korzystania z jednorazowych biletów służbowych na przejazd miejskimi środkami komunikacyjnymi.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 299 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 298 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej Państwa na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 296 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1957 r. w sprawie rozdziału mieszkań uzyskanych z budownictwa osiedlowego realizowanego przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych oraz z budownictwa rozproszonego, którego inwestorem bezpośrednim są prezydia rad narodowych.

 • Monitor Polski Nr 48, poz. 295 z 1957

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 maja 1957 r. w sprawie egzaminów końcowych z wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Komunikat UE z 2008-04-15 nr 93 poz. 3

  Strzeszczenie decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE w sprawie utrzymania w mocy przez (...)

 • Komunikat UE z 2009-10-10 nr 243 poz. 5

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 4 sierpnia 2009 r. dotyczącej procedury przewidzianej w art. 86 ust. 3 Traktatu WE ustanawiającej szczególne (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Komunikat UE z 2006-02-14 nr 37 poz. 13

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4079 — Mitsui/Evraz/Deniskovskaya Coal Mine JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.