Logowanie

Monitor Polski Nr 57, poz. 358 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Narodowy Bank Polski środków pieniężnych na fundusz płac państwowym przedsiębiorstwom leśnym oraz leśnej produkcji niedrzewnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-07-08
Data wejscia w życie:1957-07-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 57, poz. 358 z 1957Monitor Polski Nr 57, poz. 358 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 356 z 1957

  Uchwała nr 240 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1957 r. w sprawie wykonywania przez Państwową Komisję Cen niektórych zadań z zakresu cen, opłat i stawek taryfowych.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 359 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lipca 1957 r. w sprawie określenia czasu trwania poszczególnych rodzajów budynków dla ustalenia okresu amortyzacji nakładów poczynionych przez organy administracji państwowej lub jednostki gospodarki uspołecznionej na wykończenie lub nadbudowę tych budynków.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 357 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie zwolnienia uczestników obrotu bezgotówkowego grupy uspołecznionej od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym.

 • Monitor Polski Nr 57, poz. 355 z 1957

  Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy do środków trwałych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1668

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe

 • Dziennik Ustaw z 1989-08-23 poz. 286

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 1989 r. o zmianach w wykonywaniu budżetu państwa w 1989 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 21

  Umowa Gwarancyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotycząca pożyczek, których udzieli Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz finansowania projektów inwestycyjnych w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz w Krajach i Terytoriach Zamorskich oraz Umowa o Zarządzanie Zaległymi Należnościami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym regulująca procedury obsługi płatności i refundacji zgodnie z Gwarancjami Państw Członkowskich na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-19 poz. 793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 827

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.