Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 377 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-06-06
Data wejscia w życie:1957-08-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 377 z 1957Monitor Polski Nr 61, poz. 377 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 379 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 372 z 1957

  Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie terminu zakończenia prac związanych z rewindykacją budynków szkolnych na podstawie uchwały nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowych na inne cele.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 376 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie wyznaczania jednostek właściwych do przyjmowania zamówień oraz terminów składania zamówień na artykuły rozprowadzane przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 375 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 374 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie obniżenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 378 z 1957

  Obwieszczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynków.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 373 z 1957

  Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie planowania i realizacji nakładów na zaplecze techniczno-gospodarcze i socjalno-bytowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 371 z 1957

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 555

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-21 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych

 • Komunikat UE z 2008-01-31 nr 27 poz. 138

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej (...)

 • Komunikat UE z 2008-01-31 nr 27 poz. 138

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca. 2007 r. w celu przyjęcia Dyrektywy nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-28 poz. 1677

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane