Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 378 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 17 lipca 1957 r. w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-07-17
Data wejscia w życie:1957-07-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 378 z 1957Monitor Polski Nr 61, poz. 378 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 379 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 sierpnia 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 372 z 1957

  Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie terminu zakończenia prac związanych z rewindykacją budynków szkolnych na podstawie uchwały nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowych na inne cele.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 376 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 20 lipca 1957 r. w sprawie wyznaczania jednostek właściwych do przyjmowania zamówień oraz terminów składania zamówień na artykuły rozprowadzane przez jednostki podległe Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 375 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 marca 1957 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Bank Inwestycyjny i Bank Rolny państwowym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym środków pieniężnych na fundusz płac.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 374 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie obniżenia taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków wiejskich.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 373 z 1957

  Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie planowania i realizacji nakładów na zaplecze techniczno-gospodarcze i socjalno-bytowe przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 371 z 1957

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 377 z 1957

  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 1957 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-02 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1217

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Komunikat UE z 2007-07-28 nr 176 poz. 7

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 415. posiedzeniu w dniu 11 września 2006 r. dotycząca (...)

 • Dziennik Ustaw z 1992-12-09 poz. 475

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-23 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane