Logowanie

Monitor Polski Nr 66, poz. 405 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Instrukcja nr 185 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1957 r. w sprawie organizacji, zakresu działania oraz trybu funkcjonowania komisji do walki ze spekulacją i nadużyciami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-07-27
Data wejscia w życie:1957-08-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 66, poz. 405 z 1957Monitor Polski Nr 66, poz. 405 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 401 z 1957

  Zarządzenie nr 189 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1957 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1957 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 403 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 11 grudnia 1953 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych terenów do bażantarni, zwierzyńców oraz rezerwatów.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 402 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 3 sierpnia 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 404 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 lipca 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw budowlano-montażowych, produkcji pomocniczej i usługowych budownictwa terenowego oraz przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych, podległych radom narodowym, nad którymi zwierzchni nadzór sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 406 z 1957

  Instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 lipca 1957 r. w sprawie tymczasowego ramowego zakresu działania i organizacji wewnętrznej wydziałów kultury, oddziałów kultury i stanowisk pracy do spraw kultury prezydiów rad narodowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega (...)

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Skład komisji przetargowej

  Komisja przetargowa składa się z przewodniczącego, sekretarza i trzech członków. Czy sekretarz jest członkiem komisji zobligowanym do złożenia oświadczenia, powołując (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 10 poz. 157

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 783

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.