Logowanie

Monitor Polski Nr 67, poz. 407 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 270 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-07-29
Data wejscia w życie:1957-08-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 67, poz. 407 z 1957Monitor Polski Nr 67, poz. 407 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 411 z 1957

  Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 sierpnia 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 408 z 1957

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lipca 1957 r. Przepisy o lokalizacji inwestycji.

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 410 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1957 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na obsługiwanie aparatów do wyświetlania filmów.

 • Monitor Polski Nr 67, poz. 409 z 1957

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1385

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Monitor Polski 1999 nr 15 poz. 197

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie uruchomienia Terminalu samochodowego odpraw celnych w Koroszczynie.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1329

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.