Logowanie

Monitor Polski Nr 67, poz. 411 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2 sierpnia 1957 r. o zmianie zarządzenia z dnia 29 kwietnia 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-08-02
Data wejscia w życie:1957-08-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 67, poz. 411 z 1957Monitor Polski Nr 67, poz. 411 z 1957 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-01-22 nr 16 poz. 83

  Europejski system rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-24 poz. 845

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-20 poz. 534

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Monitor Polski 2002 nr 52 poz. 734

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 października 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-22 poz. 527

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.