Logowanie

Monitor Polski Nr 7, poz. 52 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-01-18
Data wejscia w życie:1957-01-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 7, poz. 52 z 1957Monitor Polski Nr 7, poz. 52 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 54 z 1957

  Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia premiowego funduszu dewizowego dla załóg kopalń węgla kamiennego.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 53 z 1957

  Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1957 r. w sprawie terminu obowiązywania dotychczasowych przepisów o ogólnych warunkach dostawy oraz o trybie zaopatrzenia w paliwa stałe.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 56 z 1957

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 stycznia 1957 r. uchylające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 55 z 1957

  Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie zasad zaszeregowania nauczycieli studium wojskowego w szkołach wyższych.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 51 z 1957

  Uchwała nr 787 Prezydium Rządu z dnia 13 grudnia 1956 r. w sprawie rewindykacji budynków i lokali szkolnych użytkowanych na inne cele.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 532

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 38 poz. 751

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-20 poz. 580

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczególowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1787

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 7

  Sprawa C-451/08: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 marca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.