Logowanie

Monitor Polski ROK 1957 NR 74

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 449 z 1957

  Zarządzenie nr 222 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1957 r. w sprawie regulaminu resortowych komisji rozjemczych w sporach pomiędzy radami robotniczymi a jednostkami nadrzędnymi przedsiębiorstw państwowych.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 452 z 1957

  Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 448 z 1957

  Uchwała nr 341 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1957 r. w sprawie specjalnego dodatku standaryzacyjnego do uposażenia pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, zatrudnionych bezpośrednio przy kontroli standaryzacyjnej.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 453 z 1957

  Zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 28 sierpnia 1957 r. w sprawie normatywu urbanistycznego dla niskiego budownictwa mieszkaniowego.


 • Monitor Polski Nr 74, poz. 454 z 1957

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 27 sierpnia 1957 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 450 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 sierpnia 1957 r. w sprawie jednostek właściwych do przyjmowania zamówień na surowce i wyroby ogniotrwałe oraz surowce wtórne wyrobów ogniotrwałych oraz w sprawie warunków ich dostawy w obrocie krajowym.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 451 z 1957

  Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 24 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi dla statków morskich, uprawiających żeglugę międzynarodową pod banderą polską.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.