Logowanie

Monitor Polski Nr 77, poz. 469 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 360 Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniająca uchwałę z dnia 22 września 1956 r. w sprawie rodzajów i wysokości stypendiów państwowych oraz warunków i trybu ich przyznawania i cofania w szkołach wyższych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-09-10
Data wejscia w życie:1957-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 77, poz. 469 z 1957Monitor Polski Nr 77, poz. 469 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 77, poz. 472 z 1957

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 1957 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 77, poz. 470 z 1957

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 września 1957 r. w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody pitnej (wodociągowej) ponad przyznany kontyngent.

 • Monitor Polski Nr 77, poz. 471 z 1957

  Zarządzenie Ministrów Komunikacji oraz Finansów z dnia 14 sierpnia 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Wymiar urlopu szkoleniowego

  Mam zawartą z pracodawcą umowę na płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni w każdym roku nauki i dodatkowo na 21 dni płatnego urlopu na ostatnim roku nauki na napisanie (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

 • zawód fizjoterapeuty

  Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2819

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-05 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.