Logowanie

Monitor Polski Nr 86, poz. 519 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 1957 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie prawidłowego orzekania kar przez sądy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-10-29
Data wejscia w życie:1957-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 86, poz. 519 z 1957Monitor Polski Nr 86, poz. 519 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 86, poz. 516 z 1957

  Uchwała Nr 417 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1957 r. w sprawie utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej.

 • Monitor Polski Nr 86, poz. 517 z 1957

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zasad przechowywania akt księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Nr 86, poz. 518 z 1957

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 27 maja 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędów Celnych w Kuźnicy Białostockiej i Zgorzelcu, likwidacji Urzędu Celnego w Węglińcu oraz utworzenia w Węglińcu Oddziału Urzędu Celnego w Zgorzelcu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-14 poz. 1204

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników stosowanych do ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich oraz stawek dodatków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2004 nr 26 poz. 431

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie polityki karnej w Polsce

 • Komunikat UE z 2009-06-27 nr 147 poz. 20

  Opinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na 383. posiedzeniu w dniu 25 października 2004 r. (...)

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

 • Komunikat UE z 2009-12-05 nr 296 poz. 18

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 2 października 2009 r. dotycząca (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.