Logowanie

Monitor Polski Nr 91, poz. 538 z 1957

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 454 Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1957-11-19
Data wejscia w życie:1958-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 91, poz. 538 z 1957Monitor Polski Nr 91, poz. 538 z 1957 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 539 z 1957

  Zarządzenie nr 253 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1957 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 540 z 1957

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 12 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 541 z 1957

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 listopada 1957 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 lipca 1953 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji o prowadzeniu ewidencji pojazdów mechanicznych przez jednostki organizacyjne administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 542 z 1957

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 października 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

zamów dokument

Porady prawne

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Podział zysku zatrzymanego w spółce z o. o.

  Za lata 2003-2006 dokonywano uchwałami wspólników zatrzymania zysku w spółce. W tej chwili wspólnicy postanawiają dokonać podziału tego zysku. Czy podział zysku (...)

 • Sposób podziału zysku w spółce z o.o.

  Spółka z o.o. ma trzech udziałowców: A (80%), B (10%), C (10%). Wszyscy są osobami fizycznymi, przy czym A ma obywatelstwo obce. Umowa spółki przewiduje wyłączenie (...)

 • Dywidenda zaliczkowa

  Czy w takim razie dywidenda może być wypłacana tyko raz w roku? Czy może wystąpić sytuacja, kiedy zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę i podzieliło zysk za (...)

 • Zasady wypłacania dywidendy

  Kiedy i na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda z tytułu posiadanych akcji firmy.

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 310

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 249

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 50

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1999 r.

 • Monitor Polski 2008 nr 81 poz. 712

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.